fbpx

Offertanmodan gällande utvärdering av stödprogram

04.06.2021

Installation med färgladda paraplyer som hänger i luften.

Nordisk kulturkontakt är en officiell nordisk kulturinstitution i Helsingfors med verksamhet i hela Norden. Vi främjar, förstärker och berättar om nordiskt kultursamarbete med visionen att alla ska kunna delta i kultur- och samhällsliv på lika villkor.

Nordisk kulturkontakt administrerar Nordiska ministerrådets stödprogram för kultursamarbete: kultur- och konstprogrammet, det Nordisk-baltiska mobilitetsprogrammet för kultur och Volt. Via stödprogrammen delas det årligen ut närmare 5 miljoner euro efter beslut av oberoende nordiska och baltiska sakkunniggrupper. Kultur- och konstprogrammet stödjer nordiskt samarbete brett inom konst och kultur. Det nordisk-baltiska mobilitetsprogrammet är riktat enbart till professionella aktörer inom kultursektorn och programmet består av tre stödformer: mobilitetsstöd, nätverksstöd och residensstöd. Volt är ett kultur- och språkprogram för barn och unga upp till 25 år.

Syftet med de olika stödordningarna framgår av programhandböckerna som fastställs av ämbetsmannakommittén för kultur, ÄK-K, som utgörs av tjänstemän från de nordiska kulturministerierna. Programhandböckerna fastställer även framgångsindikatorerna för stödprogrammen.

Nordisk kulturkontakt avser att genomföra en erfarenhetsbaserad, kvalitativ utvärdering av dessa stödprograms resultat och effekter som tar handböckernas framgångsindikatorer som utgångspunkt och analyserar resultat genom särskilt utvalda och avslutade projekt (case studies). Utvärderingen ska även i den mån det är möjligt ta hänsyn till Nordiska ministerrådets strategiska målsättningar, främst de nordiska kulturministrarnas nya samarbetsprogram som gäller 2021—2024 och den nya visionen för det nordiska samarbetet – Norden skall vara världens mest hållbara och integrerade region 2030.

Utvärderingen ska omfatta tre avslutade projektexempel från Kultur- och konstprogrammet, sex från det Nordisk-baltiska mobilitetsprogrammet (två från varje stödform) och två från Volt. Framgångsindikatorerna är både kvalitativa och kvantitativa och redan existerande statistik från tidigare år utgör en referensram till de enstaka projekten. Syftet med analysen är dock inte att fokusera på statistiska uppgifter i första hand. Frågorna som ska analyseras inom ramen för utvärderingen är till vilken grad de utvalda projekten lever upp till handbokens framgångsindikatorer och till vilken grad dessa resultat bidrar till stödformernas övergripande målsättningar i enlighet med kulturministrarnas mål för det nordiska kultursamarbetet.

Arbetsuppgiften ska utföras självständigt men under överinseende av Nordisk kulturkontakt. Nordisk kulturkontakt gör tillgänglig all statistik, projektrapporterna och annan information som behövs för att utföra analysen samt medverkar i urvalet av projekt som skall studeras närmare.

Analysen redovisas i form av en rapport på engelska omfattande ca 50—60 sidor text i Word. Avsikten är att publicera den i Nordiska ministerrådets digitala publikationsportal NordPub vid början av år 2022.

Om Du är intresserad att genomföra denna studie vill vi att Du lämnar in en offert inkl. en kortfattad forskningsplan som max omfattar 2 sidor samt en CV, senast 24 juni 2021 under adress <ola.kellgren@nordiskkulturkontakt.org>.

Analysen ska genomföras augusti—november 2021 med leverans till oss före årsskiftet.

Frågor besvaras av direktör Ola Kellgren tfn +358 50 3028 150 eller per epost ola.kellgren@nordiskkulturkontakt.org.

 

Cookie Policy för Nordisk kulturkontakt

Vad är cookies?

Såsom nästan alla andra professionella webbplatser använder denna hemsida cookies, vilka är små filer som laddas ned till din dator för att förbättra din upplevelse. Den här sidan beskriver vilken information de samlar, hur vi använder den och varför vi ibland behöver lagra dessa cookies. Vi kommer även dela med oss av information om hur du kan förhindra att dessa cookies lagras, men detta kan innebära att din upplevelse av hemsidan kan förändras eller att vissa delar av webbplatsens funktionalitet upphör att fungera.

För mer allmän information om cookies se Wikipedia artikeln om HTTP Cookies. (https://en.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie)

Så använder vi cookies

Vi använder cookies av olika skäl, vilka listas nedan. Tyvärr finns det i de flesta fall inga branschstandardalternativ för att inaktivera cookies utan att helt och hållet även inaktivera de funktioner som de skapar på den här webbplatsen. Det rekommenderas att du lämnar alla cookies aktiverade om du är osäker på om du behöver dem eller ej utifall de används för att tillhandahålla en tjänst som du använder.

De cookies vi nyttjar

För att ge dig en god upplevelse på den här webbplatsen erbjuder vi funktioner som låter dig ställa in dina inställningar för hur den här webbplatsen körs när du använder den. För hemsidan ska kunna minnas dina inställningar till framtida besök måste vi ställa in cookies så att denna information kan aktiveras närhelst du interagerar med sidan. Exempelvis den välkomstbanner som visas på förstasidan påverkas av cookies.

Tredje parts cookies

I vissa speciella fall använder vi också cookies som tillhandahålls av betrodda tredje parter. I följande avsnitt beskrivs vilka cookies från en tredje part som du kan stöta på under dina besök på denna webbplats.

Den här webbplatsen använder Google Analytics som är en av de mest utbredda och pålitliga analyslösningarna på webben. Vi använder den för att hjälpa oss att förstå hur du använder webbplatsen och hur vi kan förbättra din upplevelse. Dessa cookies kan spåra saker så som hur länge du befinner dig på webbplatsen och vilka sidor du besöker. Detta gör vi för att kunna fortsätta att producera engagerande innehåll.

Mer information om Google Analytics-cookies finns på den officiella Google Analytics-sidan. (https://www.google.com/analytics/)

Vi använder också sociala medier knappar och/eller plugins på denna webbplats som låter dig ansluta till ditt sociala nätverk på olika sätt. För att dessa ska fungera kommer de specifika sociala medierna att ställa in cookies via vår webbplats som kan användas för att förbättra din profil på deras webbplatser eller bidra till de personuppgifter de tillhandahåller för olika ändamål vilka beskrivs i deras respektive sekretesspolicy.

Facebook-pixel

Vi använder oss av en Facebook-pixel som gör det möjligt för oss att rikta marknadsföring om våra evenemang eller stödprogram till dig på Facebook baserat på vilka sidor du har besökt på vår webbplats.
Facebook-pixeln samlar in följande information:
– Http-rubriker – Allt som finns i HTTP-rubrikfältet. HTTP-rubriker inkluderar IP-adresser, information om webbläsaren, sidplats, dokument, referens och person som använder webbplatsen.
– Pixelspecifika data – Inkluderar Pixel-ID och Facebook-cookien.
– Knappklickdata – Inkluderar alla knappar som klickats på av besökare på webbplatsen, etiketterna på dessa knappar och alla sidor som besöktes som ett resultat av knappklick.

Inaktivera cookies

Du kan förhindra att cookies nyttjas genom att justera inställningarna i din webbläsare (se din webbläsares hjälptext för hur du genomför detta). Var medveten om att om du väljer att inaktivera cookies kommer det att påverka funktionaliteten för denna hemsida, samt många andra webbplatser som du besöker. Att inaktivera cookies innebär vanligen att du även inaktiverar vissa funktioner på den här webbplatsen. Därför rekommenderas att du inte inaktiverar cookies.

Mer information

Förhoppningsvis har denna text förtydligat saker för dig och om det finns någon funktion som du inte är säker på om du behöver är det vanligtvis säkrare att lämna cookies aktiverade utifall att det interagerar med en av de funktioner du använder på vår webbplats.

Vänligen meddela oss om du har frågor eller kommentarer. (https://www.nordiskkulturkontakt.org/sv/kontakt/)

Denna Cookie Policy skapades med hjälp av CookiePolicyGenerator.com