fbpx

78 sökande beviljas mobilitets­stöd i årets andra ansöknings­omgång

30.06.2017

Photo by Ulrika Berge

Årets andra omgång av mobilitetsstöd riktad åt professionella konstnärer och kulturaktörer har nu beslutats. Det inkom 269 ansökningar varav 78 fick stöd för att förstärka det nordisk-baltiska kultursamarbetet och utbytet. Det beviljade beloppet utgjorde totalt 155 530 euro.

Dessa tre initiativ är bland de beviljade:

Lettisk opera i de finska urskogarna
Bland de beviljade initiativen finns en resa för Koku Opera från Lettland till Mustarinda, Finland. Avsikten är att Koku Opera skall utveckla sitt verk The Tree Opera med målsättningen att verket skall kunna uppföras i de finska urskogarna under år 2018. The Tree Opera sammanför ljud, ljus, natur och mystik på specialbyggda plattformar som placeras uppe i träden.

Litauisk jazzshowcase i Estland
Trio Infiltrators spelar improvisationsmusik med starkt inflytande av jazz i form av en blandning av akustiska instrument och live sampling. Trio har beviljats stöd för att resa till Estland och uppträda på Muhu Future Music Festival JuuJääb 2017 samt för att i detta samband knyta nya samarbeten med andra jazzmusiker från det baltiska området.

Ekoscenografi i Klaksvik
Bildkonstgruppen CGFCs projekt Glitter Litter är ett forsknings- och performansverk som genomförs i form av en serie workshops med målsättningen att utveckla rörliga ekoscenografier vilka kan sättas upp på avsides belägna orter i de västnordiska länderna oberoende av vilken slags teknisk utrustning eller faciliteter som finns tillgängliga. CGFC reser till Klaksvik på Färöarna och skall där genomföra workshops samt uppträdande i samarbete med Klaksvíkar Sjónleikarfelag.

Mobilitetsstödet är en del av det Nordisk-baltiska mobilitetsprogrammet för kultur vars syfte är att främja professionella konst- och kulturutövares rörlighet och kunskapsutbyte i regionerna. Stödet täcker en vistelse upp till tio dagar och beviljas till privatpersoner och små grupper.

Nästa ansökningsomgång inleds den 21.7.2017 och fristen är den 22.8.2017. Det första möjliga resedatumet är den 18.10.2017.

Cookie Policy för Nordisk kulturkontakt

Vad är cookies?

Såsom nästan alla andra professionella webbplatser använder denna hemsida cookies, vilka är små filer som laddas ned till din dator för att förbättra din upplevelse. Den här sidan beskriver vilken information de samlar, hur vi använder den och varför vi ibland behöver lagra dessa cookies. Vi kommer även dela med oss av information om hur du kan förhindra att dessa cookies lagras, men detta kan innebära att din upplevelse av hemsidan kan förändras eller att vissa delar av webbplatsens funktionalitet upphör att fungera.

För mer allmän information om cookies se Wikipedia artikeln om HTTP Cookies. (https://en.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie)

Så använder vi cookies

Vi använder cookies av olika skäl, vilka listas nedan. Tyvärr finns det i de flesta fall inga branschstandardalternativ för att inaktivera cookies utan att helt och hållet även inaktivera de funktioner som de skapar på den här webbplatsen. Det rekommenderas att du lämnar alla cookies aktiverade om du är osäker på om du behöver dem eller ej utifall de används för att tillhandahålla en tjänst som du använder.

De cookies vi nyttjar

För att ge dig en god upplevelse på den här webbplatsen erbjuder vi funktioner som låter dig ställa in dina inställningar för hur den här webbplatsen körs när du använder den. För hemsidan ska kunna minnas dina inställningar till framtida besök måste vi ställa in cookies så att denna information kan aktiveras närhelst du interagerar med sidan. Exempelvis den välkomstbanner som visas på förstasidan påverkas av cookies.

Tredje parts cookies

I vissa speciella fall använder vi också cookies som tillhandahålls av betrodda tredje parter. I följande avsnitt beskrivs vilka cookies från en tredje part som du kan stöta på under dina besök på denna webbplats.

Den här webbplatsen använder Google Analytics som är en av de mest utbredda och pålitliga analyslösningarna på webben. Vi använder den för att hjälpa oss att förstå hur du använder webbplatsen och hur vi kan förbättra din upplevelse. Dessa cookies kan spåra saker så som hur länge du befinner dig på webbplatsen och vilka sidor du besöker. Detta gör vi för att kunna fortsätta att producera engagerande innehåll.

Mer information om Google Analytics-cookies finns på den officiella Google Analytics-sidan. (https://www.google.com/analytics/)

Vi använder också sociala medier knappar och/eller plugins på denna webbplats som låter dig ansluta till ditt sociala nätverk på olika sätt. För att dessa ska fungera kommer de specifika sociala medierna att ställa in cookies via vår webbplats som kan användas för att förbättra din profil på deras webbplatser eller bidra till de personuppgifter de tillhandahåller för olika ändamål vilka beskrivs i deras respektive sekretesspolicy.

Facebook-pixel

Vi använder oss av en Facebook-pixel som gör det möjligt för oss att rikta marknadsföring om våra evenemang eller stödprogram till dig på Facebook baserat på vilka sidor du har besökt på vår webbplats.
Facebook-pixeln samlar in följande information:
– Http-rubriker – Allt som finns i HTTP-rubrikfältet. HTTP-rubriker inkluderar IP-adresser, information om webbläsaren, sidplats, dokument, referens och person som använder webbplatsen.
– Pixelspecifika data – Inkluderar Pixel-ID och Facebook-cookien.
– Knappklickdata – Inkluderar alla knappar som klickats på av besökare på webbplatsen, etiketterna på dessa knappar och alla sidor som besöktes som ett resultat av knappklick.

Inaktivera cookies

Du kan förhindra att cookies nyttjas genom att justera inställningarna i din webbläsare (se din webbläsares hjälptext för hur du genomför detta). Var medveten om att om du väljer att inaktivera cookies kommer det att påverka funktionaliteten för denna hemsida, samt många andra webbplatser som du besöker. Att inaktivera cookies innebär vanligen att du även inaktiverar vissa funktioner på den här webbplatsen. Därför rekommenderas att du inte inaktiverar cookies.

Mer information

Förhoppningsvis har denna text förtydligat saker för dig och om det finns någon funktion som du inte är säker på om du behöver är det vanligtvis säkrare att lämna cookies aktiverade utifall att det interagerar med en av de funktioner du använder på vår webbplats.

Vänligen meddela oss om du har frågor eller kommentarer. (https://www.nordiskkulturkontakt.org/sv/kontakt/)

Denna Cookie Policy skapades med hjälp av CookiePolicyGenerator.com