fbpx

33 projekt beviljades understöd från Kultur- och konstprogrammet

05.12.2019

Bilden är tagen vid Nordisk digital festival för scenkonst av Göteborgs Dans och Teater festival, ett projekt som beviljades stöd från Kultur- och konstprogrammet år 2018.

Kultur- och konstprogrammets andra ansökningsomgång för 2019 är nu avslutad. Nordisk kulturkontakt mottog totalt 188 ansökningar och det ansökta beloppet var sammanlagt 6 796 782 euro. Stöd beviljades till 33 projekt och den totala utdelade summan var 1 073 875 euro.

Exempel på stödda projekt

Den avslutade omgången fick in många realistiska ansökningar av god kvalitet. Stora politiska teman i vår tid var tydligt representerade bland ansökningarna. Som exempel kan nämnas social och ekologisk hållbarhet och mångfald. Flera av ansökningarna presenterade tvärvetenskapliga projekt med genuint tvärsektoriellt samarbete över flera konstgenren. Ett exempel på ett sådant är In Search for Magic – A Proposal for a New Constitution for the Republic of Iceland av Cycle, Music and Art Festival i samarbete med Reykjavik Art Festival och Reykjavik konstmuseum samt partners från Danmark, Grönland, Spanien och Tyskland. In Search for Magic är en tvärdisciplinär socio-politisk performans om den isländska allmänhetens strävan efter en ny grundlag.

Ett aktuellt samhälleligt tema behandlas också av Ethnic plurality and forced migration on Nordic stages av Finlands Nationalteater i Helsingfors, Nordic Black Theater i Oslo och Sort/Hvid i Köpenhamn, samt en mångfald av individer som samarbetar med syftet att öka kulturell mångfald och representation på teaterfältet, ubyta kunskap om politiska eller dokumentära teaterprojekt som behandlar tematiken, undersöka deltagande i samhällelig diskussion via konsten och utveckla publikarbete till nya mångkulturella publikgrupper.

Designutbyte mellan Norden och Förenta staterna 1890-1980 har undersökts av Milwaukee Art Museum i samarbete med Los Angeles County Museum of Art (LACMA), Nationalmuseum i Stockholm och Nasjonalmuseet i Oslo. Bidraget från Nordisk kulturkontakt riktas till publikarbete i anknytning till utställningen.

Kulkue – Parad – Parade är ett rörligt dansprojekt, som simulerar folktraditionens resa och utveckling genom Norge, Sverige och Finland i en produktion av folkdans och dokumentärfilm under åren 2020 och 2021. Verket är i ständig förändring och skapar nya betydelseförhållanden på sin väg. Också sätten för framförandet varierar från det sceniska till det sociala samt en hybrid av bådadera.

Kulturella satsningar på barn och unga synliggörs exempelvis via projektet Kids in Jazz, en internationell jazzfestival i Oslo som möjliggör nätverk såväl mellan unga jazzmusiker som institutioner och pedagoger som arbetar med målgruppen.

Längst ner på sidan Resultat kan du se alla projekt som mottagit stöd från Kultur- och konstprogrammet både i den här och tidigare omgångar.

Två ansökningsomgångar per år

Kultur- och konstprogrammet stöder nordiskt samarbete inom konst och kultur. Stöd kan sökas till ett projekt med konstnärlig eller kulturell kvalité som främjar ett mångsidigt och hållbart Norden. Stödprogrammet administreras av Nordisk kulturkontakt.

Stödprogrammet har två ansökningsomgångar årligen. Nästa ansökningsomgångar är 5.2-5.3.2020 och 10.8-10.9.2020. Ansökningstiden slutar klockan 15.59 finsk tid.

Cookie Policy för Nordisk kulturkontakt

Vad är cookies?

Såsom nästan alla andra professionella webbplatser använder denna hemsida cookies, vilka är små filer som laddas ned till din dator för att förbättra din upplevelse. Den här sidan beskriver vilken information de samlar, hur vi använder den och varför vi ibland behöver lagra dessa cookies. Vi kommer även dela med oss av information om hur du kan förhindra att dessa cookies lagras, men detta kan innebära att din upplevelse av hemsidan kan förändras eller att vissa delar av webbplatsens funktionalitet upphör att fungera.

För mer allmän information om cookies se Wikipedia artikeln om HTTP Cookies. (https://en.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie)

Så använder vi cookies

Vi använder cookies av olika skäl, vilka listas nedan. Tyvärr finns det i de flesta fall inga branschstandardalternativ för att inaktivera cookies utan att helt och hållet även inaktivera de funktioner som de skapar på den här webbplatsen. Det rekommenderas att du lämnar alla cookies aktiverade om du är osäker på om du behöver dem eller ej utifall de används för att tillhandahålla en tjänst som du använder.

De cookies vi nyttjar

För att ge dig en god upplevelse på den här webbplatsen erbjuder vi funktioner som låter dig ställa in dina inställningar för hur den här webbplatsen körs när du använder den. För hemsidan ska kunna minnas dina inställningar till framtida besök måste vi ställa in cookies så att denna information kan aktiveras närhelst du interagerar med sidan. Exempelvis den välkomstbanner som visas på förstasidan påverkas av cookies.

Tredje parts cookies

I vissa speciella fall använder vi också cookies som tillhandahålls av betrodda tredje parter. I följande avsnitt beskrivs vilka cookies från en tredje part som du kan stöta på under dina besök på denna webbplats.

Den här webbplatsen använder Google Analytics som är en av de mest utbredda och pålitliga analyslösningarna på webben. Vi använder den för att hjälpa oss att förstå hur du använder webbplatsen och hur vi kan förbättra din upplevelse. Dessa cookies kan spåra saker så som hur länge du befinner dig på webbplatsen och vilka sidor du besöker. Detta gör vi för att kunna fortsätta att producera engagerande innehåll.

Mer information om Google Analytics-cookies finns på den officiella Google Analytics-sidan. (https://www.google.com/analytics/)

Vi använder också sociala medier knappar och/eller plugins på denna webbplats som låter dig ansluta till ditt sociala nätverk på olika sätt. För att dessa ska fungera kommer de specifika sociala medierna att ställa in cookies via vår webbplats som kan användas för att förbättra din profil på deras webbplatser eller bidra till de personuppgifter de tillhandahåller för olika ändamål vilka beskrivs i deras respektive sekretesspolicy.

Facebook-pixel

Vi använder oss av en Facebook-pixel som gör det möjligt för oss att rikta marknadsföring om våra evenemang eller stödprogram till dig på Facebook baserat på vilka sidor du har besökt på vår webbplats.
Facebook-pixeln samlar in följande information:
– Http-rubriker – Allt som finns i HTTP-rubrikfältet. HTTP-rubriker inkluderar IP-adresser, information om webbläsaren, sidplats, dokument, referens och person som använder webbplatsen.
– Pixelspecifika data – Inkluderar Pixel-ID och Facebook-cookien.
– Knappklickdata – Inkluderar alla knappar som klickats på av besökare på webbplatsen, etiketterna på dessa knappar och alla sidor som besöktes som ett resultat av knappklick.

Inaktivera cookies

Du kan förhindra att cookies nyttjas genom att justera inställningarna i din webbläsare (se din webbläsares hjälptext för hur du genomför detta). Var medveten om att om du väljer att inaktivera cookies kommer det att påverka funktionaliteten för denna hemsida, samt många andra webbplatser som du besöker. Att inaktivera cookies innebär vanligen att du även inaktiverar vissa funktioner på den här webbplatsen. Därför rekommenderas att du inte inaktiverar cookies.

Mer information

Förhoppningsvis har denna text förtydligat saker för dig och om det finns någon funktion som du inte är säker på om du behöver är det vanligtvis säkrare att lämna cookies aktiverade utifall att det interagerar med en av de funktioner du använder på vår webbplats.

Vänligen meddela oss om du har frågor eller kommentarer. (https://www.nordiskkulturkontakt.org/sv/kontakt/)

Denna Cookie Policy skapades med hjälp av CookiePolicyGenerator.com