Stöd till residenscentra öppnade upp för socialt engagerad konst

Sex personer skapar ljuskonst genom att rikta ficklampor mot ett vitt lakan.

Sansusi Wellbeing residence program

Det lettiska residenscentret Sansusī beviljades stöd till residenscentra för att kunna bjuda in nordiska och baltiska artister till sitt Wellbeing Residency Program. Residensprogrammet är riktat till socialt engagerade grupper som utövar modern konst av olika slag. Särskilt fokus låg på utbytet mellan konstnärerna och olika grupper i samhället och deras konstnärliga utveckling samt på uppmuntrandet av social förändring med hjälp av konst.

Konstnärerna som deltog i programmet arbetade med specifika sociala grupper under sin skapande residensperiod. Dessa målgrupper var såväl barn från isolerade, rurala områden som pationter och personal vid den psykoneurologiska kliniken Akniste i Lettland. Projektet resulterade i nya nordisk-baltiska samarbeten på flera nivåer.