Stöd till nio projekt från Norden 0-30 programmet

 

Den tredje ansökningsomgången för Norden 0-30 är nu stängd. Omgången samlade en total mängd av 17 ansökningar för 438 238 €. Expertgruppen beslöt att dela stöd åt 9 projekt för 312 500 €. De enskilda stödsummorna var från 10 000 € till 50 000 €.

Jämfört med de två andra omgångarna i år, mer stöd blev utdelat. Denna omgång var första gången som årets förändringar togs i bruk, vilket betydde nya kriterier för bilateral samarbete och ett höjt maximiantal stödpengar. Nya slags projekt har kunnat ansöka om stöd, och stöd har utdelats upp till 50 000. Denna omgång samlade också in färre ansökningar, så flera projekt fick maximiantalet med stöd.

Några exempel på stödda projekt är:

ReGen North Pilot – a youth-to-youth data and democracy pilot project av C-Cube

ReGen North är ett ungdoms- och datademokratiprojekt som ska utbilda ungdomar i 18-29 ålder samt ungdomsorienterade organisationer och institutioner i de nordiska länderna. ReGen North Pilot kommer att etablera en gemenskap av ungdomar från Grönland, Norge och Danmark som kommer att få befogenhet att ta de grundläggande koncepten och verktygen bakom datainsamling. Projektet leds av C-cube i Århus.

Demokratisk kompetens för lokal dialog av Kunskapscentrum fritidsledarskap

Projektet kommer att utveckla kompetens och metoder för demokrati och delaktighet för att rusta unga och deras ledare. Projektet utbildar ungdomar så att de kan bli aktiva aktörer i dialogen kring de ”Europeiska principerna och riktlinjerna för lokal öppen fritids- och ungdomsverksamhet” och lokalt ungdomsarbete. Projektet leds av Sveriges Kunskapscentrum för fritidsledarskap.

 

Ung kyrkosång av Norbusangfestivalen

Norbusangfestivalen är en nordisk barn- och ungdomskörfestival för 600 deltagare i åldrarna 10-20 och 25 volontärer i åldrarna 18-25 från alla nordiska länder. Festivalen ordnar kurser, köraktiviteter, workshops och konserter. Festivalen ordnas i Inderøy, Norge, den 24 – 29 maj 2022.

 

Nästa ansökningsomgång för Norden 0-30 är från 10.01.2022 – 10.02.2022.

Alla projekt som beviljats stöd kan hittas på Nordisk kulturkontakts nätsida.

https://www.nordiskkulturkontakt.org/sv/stod/beviljade-projekt/?module=22&y=2021