Stöd från Kultur- och konstprogrammet till 43 projekt

THE YOTUBER har sin premiär på Dansekapellet i Köpenhamn den femte november. Projektet beviljades stöd från Kultur- och konstprogrammets andra omgång år 2021. Foto Søren Meisner.

Vid kultur- och konstprogrammets andra omgång för 2022 behandlades 140 ansökningar för totalt 5 014 182 euro. Det budgeterade stödet på 1 494 698 euro fördelades mellan 43 ansökningar vilket motsvarar 31 % av ansökningarna. De enskilda stödsummorna var från 7000 till 90 000 euro.

Satsning på arktiska samarbeten

Den här omgången omfattade en summa på 127 000 euro särskilt reserverat för arktiska samarbetsprojekt inom kultur- och konst. Det var totalt fjorton ansökningar för en halv miljon euro som handlade om arktiska samarbeten. Av de här beviljades 276 058 euro till åtta projekt.

Projektet Kvinnokraft ska forma ett kulturellt community för urfolks-kvinnor världen över som vill skapa kreativ och nytänkande konst med respekt för tradition och kultur. Med en början i Kanada, Norge och Sverige.

AAJUIK ska samla musiker, sångskrivare och producenter från Nunavut (Kanada), Kalaallit Nunaat och Danmark till Island för att arrangera, skriva och spela in musik. Därefter presenteras materialet live i Nuuk och Sisimiut.

Projektexempel om ekologisk aktivism

Inom andra strategiska temaområden har Bombina Bombast beviljats stöd för Eco Village, ett platsspecifikt digitalt och immersivt verk om miljöaktivism. Samarbetsparterna kommer från Danmark och Finland.

Eco Village utspelar sig i en trailerpark från framtiden, ett isolerat community av idealister, en ekoby av husvagnar parkerade intill Arriesjön i Skåne. Varje husvagn är ansluten till internet, så du som publik besöker ekobyn specifikt fysiskt eller virtuellt via livestream. Verket undersöker paradoxen att leva i en fysiskt skyddad och isolerad utopi som är ekonomiskt beroende av en global reklam- och databasbaserad internetekonomi.

Alla projekt som beviljats stöd kan hittas på Nordisk kulturkontakts nätsida.

Vi har inte möjlighet att delge respons till enskilda sökande. För information om kriterier, se vänligen programsidan. Ni är välkomna att kontakta oss för rådgivning inför er följande ansökan.

Två ansökningsomgångar per år

Kultur- och konstprogrammet stöder nordiskt samarbete inom konst och kultur. Stöd kan sökas till ett projekt med konstnärlig eller kulturell kvalité som främjar ett mångsidigt och hållbart Norden. Stödprogrammet administreras av Nordisk kulturkontakt.

Stödprogrammet har två ansökningsomgångar årligen. Nästa ansökningsomgång öppnar den 7 februari och stängs den 7 mars 2023. Ansökningstiden slutar klockan 15.59 finsk tid.