Stöd från Kultur- och konstprogrammet till 36 projekt

Två personer som talar på en scen inför en publik i U-form.

Vid kultur- och konstprogrammets andra omgång för 2021 behandlades 115 ansökningar för totalt 4077 307 euro. Det budgeterade stödet på 1 182 000 euro fördelades mellan 36 ansökningar vilket motsvarar 31 % av ansökningarna. De enskilda stödsummorna var från 7000 till 78 750 euro.

 

Några projektexempel från den här omgången

Diverse Nordic Dancer är ett projekt där dansare med och utan funktionsvariationer skapar ett nytt performativt verk för CODA Oslo International Dance Festival i samarbete med norska Operaen & Nasjonalballetten, Dansekompaniet SPINN och Zodiak. Dansare med funktionella variationer stöter på flera hinder för professionell utveckling. Det kan åtgärdas med erfarenhetsutbyte mellan de nordiska konstfälten, särskilt med svenska förebilder från fältet.

Ett annat dansprojekt som beviljats stöd är Kolonisterna av Bobbi Lo Productions, som kommer att skapa en interaktiv dansföreställning med fokus på problematiken som följer kolonisering av ursprungsfolk. Projektet genomförs i samarbete med konstnärer och skolelever från Danmark, Färöarna, Grönland och Sverige.

Formgivare och arkitekter från ursprungsbefolkningarna i norr samarbetar i The Futurecasting project för att synliggöra behovet av självdefinierad design i arktiska samhällen. Genom samarbetet presenteras duodjarat och arkitekter från Sápmi, Inuit Nunangat och Turtle Island. Projektet vill också inspirera unga från de här områdena till att sträva efter tillgång till designutbildning.

Nordkalotten är närvarande också i Meddelanden från Norr av Tornedalsteatern, Kvääniteatteri och konstnärskollektivet Piste Kollektiivi, som skapar en gemensam Nordkalottisk scenkonstproduktion på meänkieli, kvänska, finska, norska, svenska och samiska. Samarbetet förväntas utöver föreställningen att utveckla långsiktiga och stabila nätverk över landgränserna, för att förvalta kunskaper, erfarenheter och ny kompetens vidare in i nya samarbeten framöver.

Inom musikfältet möjliggörs ett samarbete mellan fyra professionella kammarkörer från Danmark, Finland, Norge och Sverige i projektet The Nordic Choir Expedition – New Discoveries, där ett nytt verk skapas, dokumenteras och förmedlas till en bred publik inom och utanför Norden.

Alla projekt som beviljats stöd kan hittas på Nordisk kulturkontakts nätsida.

 

Två ansökningsomgångar per år

Kultur- och konstprogrammet stöder nordiskt samarbete inom konst och kultur. Stöd kan sökas till ett projekt med konstnärlig eller kulturell kvalité som främjar ett mångsidigt och hållbart Norden. Stödprogrammet administreras av Nordisk kulturkontakt.

Stödprogrammet har två ansökningsomgångar årligen. Nästa ansökningsomgång är 07.02-07.03.2022. Ansökningstiden slutar klockan 15.59 finsk tid.