Stöd från Kultur- och konstprogrammet till 35 projekt

Sex personer från sakkunniggruppen står på rad.

Vid kultur- och konstprogrammets första omgång för 2022 behandlades 134 ansökningar för totalt 4 835 670 euro. Det budgeterade stödet på 1 102 260 euro fördelades mellan 35 ansökningar vilket motsvarar 26 % av ansökningarna. De enskilda stödsummorna var från 7000 till 100 000 euro.

Alla projekt som beviljats stöd kan hittas på Nordisk kulturkontakts nätsida.

Vi har inte möjlighet att delge respons till enskilda sökande. För information om kriterier, se vänligen programsidan.
Ni är välkomna att kontakta oss för rådgivning inför er följande ansökan.

Två ansökningsomgångar per år

Kultur- och konstprogrammet stöder nordiskt samarbete inom konst och kultur. Stöd kan sökas till ett projekt med konstnärlig eller kulturell kvalité som främjar ett mångsidigt och hållbart Norden. Stödprogrammet administreras av Nordisk kulturkontakt.

Stödprogrammet har två ansökningsomgångar årligen. Nästa ansökningsomgång är 12.08.2022 – 12.09.2022. Ansökningstiden slutar klockan 15.59 finsk tid.