Sex residensorganisationer fick extra finansiering till stöd för ukrainska konstnärer

""

Photo by Marjan Blan | @marjanblan on Unsplash

Sakkunniggruppen för residensstöd ha nu fattat beslut om extra finansiering för residensverksamhet till stöd för kultursektorn i Ukraina. Nordisk kulturkontakt fick 46 ansökningar och beviljade totalt 230 000 euro till sex residensprojekt. Den extra ansökningsrundan väckte stort intresse på fältet och det sammanlagda ansökta beloppet uppgick till 1,8 miljoner euro. Andelen godkända projekt var låg, endast 13 % av ansökningarna beviljades finansiering.  Expertgruppen var nöjd över att så många sökande ville engagera sig i detta ändamål.

Bland de finansierade projekten finns exempelvis nätverket SWAN i Sverige, nätverket Ukraine Solidarity Residencies i Finland (koordinerat av HIAP) och LOORE, det estniska nätverket av kreativa residens. Alla dessa nätverk omfattar flera residens som samarbetar. Sakkunniggruppen uppskattade att de gått in för att arbeta som nätverk, eftersom det ger residensen möjlighet att förena resurser, dela erfarenheter och lära sig av varandra på det mest effektiva sättet.

Kriget i Ukraina har inneburit att allt fler ukrainska konstnärer och andra professionella inom konst och kultur behöver en residensplats utanför hemlandet för att kunna arbeta. Syftet med initiativet är att erbjuda en säker och trygg plats för ukrainska professionella och ge dem möjligheten att skapa yrkesmässiga nätverk i Norden och Baltikum och även utanför dessa regioner. Finansieringen ska även bidra till att facilitera en dialog mellan ukrainarna och de nordiska och baltiska länderna.

Specialinitiativet administreras som en del av stödet till residenscentra inom ramen för det nordisk-baltiska mobilitetsprogrammet för kultur. Därför kunde endast residenscentra belägna i de nordiska och baltiska länderna ansöka finansiering.  Medlen för tilläggsfinansieringen anvisades till programmet av de nordiska samarbetsministrarna (MR-SAM).