Open call för Nordic Art Lab II: Tape art workshop

Open call, Tape workshop15.8-19.8.2022

Nordic Art Lab är ett projekt där Nordisk kulturkontakt bjuder in konstnärer att arbeta med olika tvärkonstnärliga projekt på plats i vårt galleri på Sveaborg i Helsingfors, Finland.

I augusti 2022 anordnar vi en workshop i kollaborativ offentlig konst i samarbete med TAPE OVER-collective från Berlin. De utvalda deltagarna kommer att jobba både enskilt och tillsammans under fem dagar 15.8 – 19.8 för att skapa en gemensam installation i galleriet. Materialet är textilbaserad tejp i en mångfald kulörer.

Tejpkonst är en relativt ny konstform som tillåter både ett experimentellt och mångsidigt arbetssätt. Tejpen fungerar både för detaljrika konstverk och stora plats-specifika installationer på väggar och golv. Eftersom konstverken varken kräver transporter eller giftiga kemikalier och det är frågan om en materialsnål teknik, så är tejpen även ett gott val ur miljösynvinkel. De(t) konstverk som skapas i galleriet på Sveaborg kommer visas fram till mitten av september 2022.

Via detta open call väljer vi ut fem deltagare Du kan ansöka om du är född 1987 eller senare och är konstnär eller konststuderande verksam i Norden, dvs Sverige, Norge, Danmark, Island eller Finland, inklusive Åland, Grönland och Färöarna. Ansökningstiden utgår 30 april 2022.

Vi ersätter alla resor, boende och matkostnader för de deltagande konstnärerna. Varje deltagare får en utställningsersättning på 200 euro. Workshopen och konstmaterialen är gratis för de utvalda deltagarna.

Workshoppen leds av TAPE OVERs teamledare, konstnären Robert ”Rob” Köning, tillsammans med en teammedlem. TAPE OVER är en internationellt erkänd tejpkonstgrupp grundad i Berlin 2011. De är rotade i Berlins subkulturella elektroscen och började skapa sina färgstarka tejpkonstverk i stadens elektroklubbar. TAPE OVER-collective har skapat många offentliga konstverk över hela världen.

 

Hur du ansöker

Skriv en kort motivation varför du vill delta i Tape workshoppen (max.1000 tecken), skicka även in din CV med kontaktuppgifter och födelseår, samt 3 – 5 bilder av tidigare konstverk som kan vara i vilken teknik som helst. Ingen tidigare erfarenhet av tejpkonst behövs.

Skicka din ansökan som en enhetlig PDF till: opencall@nordiskkulturkontakt.org

Vi vill ha din ansökan senast 30 april 2022!

 

Kontakt och ytterligare information: Annika Bergvik-Forsander, senior advisor konstprojekt

Email: annika.bergvik-forsander@nordiskkulturkontakt.org  Telefon: +358 10 583 1015