OPEN CALL för muralmålningar på temat ”Connection”

Sedan år 2018 har Nordisk kulturkontakt satsat på olika former av temporär konst i våra lokaler på Kajsaniemigatan 9 i centrala Helsingfors.I årets open call kan vi även erbjuda väggytor i Nordiska investeringsbankens (NIB) kontorsutrymmen.

 

  • Årets tema är ”Connection”, vilket får tolkas helt fritt, och vi söker nu efter ideér till en serie separata muralmålningar inomhus.  Den visuella idéen bör gå att tillämpas som ett genomgående tema som knyter ihop alla målningarna. Verken är temporära och kommer att finnas på plats i högst ett år. 

  • Platsen för de andra målningarna ligger en våning upp i NIB:s kontorsutrymmen. Här finns några mindre valbara väggar vars ytor är ca 8 – 15 m2.  Se den här länken för bilder på väggarna. Även här gäller att de anvisade ytorna inte måste målas i sin helhet.

Tanken är att det visuella temat återkommer eller att ett koncept utgående från temat tillämpas på alla anvisade ytor så att de binds ihop och samverkar på ett spännande vis. De anvisade väggytorna behöver inte målas i sin helhet.

 

  • Vi förutsätter att konstnären har erfarenhet av att utföra målningar i ett större format. Målningarna utförs direkt på väggarna och får gärna utföras i en så miljövänlig målningsteknik som möjligt. Verken får av brandskäl inte innehålla utskjutande eller löstagbara delar.

  • Alla professionella konstnärer bosatta i ett av de nordiska länderna är oavsett nationalitet välkomna att lämna in en intresseanmälan.

  • Arvodet för de utförda målningarna är totalt 4000(inkl. skatt) och därutöver betalar vi även dagtraktamente enligt finsk tariff, 42€ per arbetsdag. NKK:s gästlägenhet på ön Sveaborg (ett av Unescos världsarv) 10 minuters båttur från centrala Helsingfors, står kostnadsfritt till konstnärens förfogande under perioden 4 augusti till 23 augusti 2020. Med hänsyn till eventuella restriktioner orsakade av Covid-19 kan tidschemat komma att förskjutas.

  • Vi står även för konstnärens resor samt allt behövligt material för målningarnas utförande. NKK planerar i nuläget att vernissagen av konstverken anordnas torsdagen 20 augusti.  

  

Skicka ditt CV, en kort idé-beskrivning och/ eller en enkel skiss över din idé samt några exempel från din tidigare produktion i form av ett enhetligt pdf-dokument (max 5 MB) till opencall@nordiskkulturkontakt.org senast 14 juni 2020 

Observera att vi inte arvoderar för skisser och de förslag som inte väljs ut. Vi vill därför uppmana dig att inte lägga ner alltför mycket arbete på ett detaljerat förslag. Nordisk kulturkontakt tar vid behov kontakt för mera information.  

Representanter från Nordisk kulturkontakt och Nordiska investeringsbanken ingår i den jury som förbehåller sig rätten att fritt välja konstnär för det utannonserade uppdraget. 

 

 

Mer info:  

Annika Bergvik-Forsander 

Senior advisor/ konst & kultur  

Tel +358 10 583 1015 

opencall@nordiskkulturkontakt.org