Mentorprogram søker mentorer

Nordisk-baltisk mobilitetsprogram for kultur inviterer interesserte kandidater til å søke om å bli mentor i pilotprosjektet. Valgte mentorer vil bli presentert i open call, og mentee vil angi navnet på mentoren som de ønsker å bli matchet med. Vi har som mål å finne en balansert gruppe mentorer når det gjelder representasjon fra ulike faglige bakgrunner, felt og områder innen kunst og kultur, og fra alle de nordiske og baltiske landene. 

 Mentorprogrammet vil resultere i et seks måneders mentorskap fra oktober 2022 til mai 2023. 

Hvem kan være mentor? 

Mentorer er profesjonelle innen kunst og kultur og må ha minst fem års erfaring fra sitt kompetanseområde, fra en organisasjon innen kultur eller kreativ sektor, eller fra å lede sitt eget selskap. 

Det er en fordel hvis mentoren allerede har deltatt i andre mentorprogram eller veiledet eller gitt rådgivning for minst én bedrift, enkeltperson eller prosjekt innen kultur, kreativ eller annen sektor i løpet av de siste fem årene (angi i CVen navn på organisasjoner eller selskaper, eller på annen måte fremvise roller som beskriver dette). 

Mentorer må ha spesifikke veilednings- og opplæringskompetanse, være dyktige kommunikatorer og ledere innenfor eget fagfelt (angi i CVen navn på organisasjoner eller selskaper, eller på annen måte fremvise roller som beskriver dette). 

Mentorer må ha erfaring med å lede selskaper, enkeltpersoner eller prosjekter på internasjonalt nivå. 

Vær oppmerksom på at språket i det nordisk-baltiske mobilitetsprogram for kultur er engelsk. 

Mentorer vil bli kompensert med dagsats og diett. Reiser vil også bli betalt. 

Søknadsprosess 

Kandidater til stillingen som mentor må sende inn CV til geir.lindahl (a) nordiskkulturkontakt.org 

Frist: 21. november 2021. 

Vennligst oppgi i din CV hvordan du oppfyller kriteriene ovenfor.