Ny arktisk satsning inom Kultur- och konstprogrammet 

Torkad fisk hänger på rad i solen.

Jobbar du med konst och kultur i Arktis? Kultur- och konstprogrammet stöder internationella samarbetsprojekt inom konst och kultur, just nu med särskilt fokus på Arktis. 

Sökande kan ansöka varifrån som helst i världen, men projektet behöver ha samarbetsparter från minst tre länder, varav åtminstone två ska vara nordiska.

Stöd för arktiska kultursamarbeten kan ansökas från Kultur- och konstprogrammet vid alla omgångar, men under den återstående ansökningsomgången år 2022 och omgångarna 2023 reserveras finansiering särskilt för arktiska samarbetsprojekt inom kultur och konst.

Ansökningstiden i år är 12.08.2022 – 12.09.2022, omgångarna år 2023 öppnar i februari respektive augusti.