Nordisk kulturkontakt får isländsk styrelseordförande

Den rosa fasaden på barack B28, där Nordisk kulturkontakts kontor är inhyst.

En spännande period i det nordiska kultursamarbetet. Så beskriver Nordisk kulturkontakts styrelseordförande Ragnheiður H. Þórarinsdóttir stämningarna inför den nya styrelsens tvååriga mandat.

– Nordiska ministerrådet har satt igång arbetet med att förbereda kultursektorns samarbetsprogram för perioden 2025–2030. Det betyder att det kommer finnas viktiga möjligheter för styrelsen att ge inspel till det nordiska kultursamarbetet. Jag gläder mig över uppgiften och hoppas vi ska göra nytta, säger Ragnheiður H. Þórarinsdóttir.

Styrelsen konstituerade sig vid årets första möte den 22 mars. Isländska Ragnheiður H. Þórarinsdóttir är folklorist med mångårig erfarenhet av nordiskt kultursamarbete. Aleksi Malmberg, intendent för Helsingfors stadsorkester i Finland, valdes till vice ordförande.

Övriga styrelsemedlemmar är Lars Brustad (direktör på Kultur- og likestillingsdepartementet i Norge), Hanna Hagmark (museichef för Ålands sjöfartsmuseum och Pommern) och Nina Röhlcke (biträdande kulturchef på Kulturhuset Stadsteatern, Sverige).