Nordisk-baltisk mentorskapspilot öppnar för ansökningar

Är du ung och aktiv inom kulturbranschen? Nu har du en unik chans att få en mentor från ett annat nordiskt eller baltiskt land! Pilotprogrammet för mentorskap inom det Nordisk-baltiska mobilitetsprogrammet för kultur har upprättats för att stöda kunskapsdelning, inlärning och utbyte av erfarenheter i regionen. Målsättningen är att främja interaktivitet, hållbarhet och långvariga kultursamarbeten över landsgränserna mellan erfarna och yngre kulturutövare.  

Mentorskapsprogrammet är öppet för ansökningar fram till den 28 mars.   

Läs mera om programmet här