Nordic Baltic Circus Huddle – Vem lämnas utanför i cirkusvärlden?

Bild av konstnären Kamilla Andersson för onlinebiblioteket The Huddle vid Subcase Cyber.

Nordic Baltic Circus Huddle (NBCH) bidrar till inkluderande, tillgänglig och jämställd konst som utmanar vilka normer den representerar och stärker, vilket bidrar till medborgarnas känsla av tillhörighet.

I NBCH möttes representanter för 185 cirkuskompanier och scener/festivaler/organisationer (varav 134 nordiska och baltiska) för att diskutera, tänka och samarbeta kring temat i 2 dagar under två omgångar (februari och april 2020). I pitchar och i ett digitalt rum presenterades deltagarnas organisationer och projekt i förinspelade videos och en online-utställning.

Syftet var att höja den nordisk-baltiska cirkussektorns medvetenhet och diskurs vad gäller frågor kring inkludering och exkludering. Innehållet kom att fokusera på rasifiering, dock som ett applicerbart exempel på andra slag av exklusion. Seminariedelen The Huddle  handlade om representation, med målet att deltagarna tar nya ställningar kring innehåll, representation och målgrupper.

Fortsatt nordiskt och internationellt samarbete

NBCH genomfördes i ett nätverksbyggande mellan festival, artister, akademi, forskningsprojekt och resurscenter, vilket innebär en stor potential för att kunskapen och erfarenheterna från mötet kan leva vidare i nya former.

Projektsamarbetet fortsätter i mångfaldiga former. Bland annat fortsätter samarbete mellan partners från Sverige, Danmark, Litauen, Lettland, Norge, Finland med stöd från Nordisk Kulturkontakt för det kortvariga nätverket THE WEAVE. Subtopia och Cirkus Syd kommer att samarbeta nationellt om att visa cirkusfilm tillsammans. En nordisk konferens kommer att ordnas av Helsingör Teater, CircusInfo Finland och Subtopia. Därtill har The Huddle blivit efterfrågat som koncept för bland annat den svenska branschorganisationen Manegen (nationellt), för den europeiska plattformen CircusNext (internationellt) och även i USA (internationellt).

Mera information om projektet:
Projektets nätsida
The Huddle