Norden 0-30 första utdelningsmöte

Stödprogrammet Norden 0-30 har från och med 1.1.2020 en egen extern expertgrupp, bestående av 4 ordinarie medlemmar och 2 suppleanter.

Medlemmarna i gruppen är: Amund Røhr Heggelund (ordförande, Norge), Rói Dam Dalsgarð (Färöarna), Lotta Jarvenius Rössner (Sverige), Mia Hanström (Åland).
Suppleanterna i gruppen är: Ragnheiður Sigurðardóttir (Island), Clara Halvorsen (Danmark).

I årets första omgång beslutades om stöd på totalt 181 949€, fördelat på 10 projekt.
På grund av den rådande situationen med Corona-viruset träffades gruppen online.

Gruppens ordförande vill, å gruppens vägnar, framföra nöjet att få jobba med stödprogrammet Norden 0-30 och de inkomna ansökningar.
Totalt ansökte 37 projekt om 614 688€.

Här kan du hitta resultat från första omgången