NKK ett år närmare 2030

En artist med ögonmålningar och peruk går förbi en sittande publik

Foto: Inga-Stina Heikkinen

År 2022 blev ett år då Nordisk kulturkontakt gjorde en extra stödinsats gentemot konstnärsresidens för ukrainare på flykt. Det var också året när Sveaborg blev en skådeplats för experimentella tvärkonstnärliga evenemang med insatser från hela Norden i den nya satsningen Nordic Culture Club.

Hela det nordiska samarbetet har 2030 i sikte, då Norden enligt statsministrarnas vision ska vara världens mest hållbara och integrerade region. Det gör att vi på NKK vill lägga våra krafter där vår hållbarhetsnytta är som störst, och därför hör bildning, mångfald och tillgänglighet till nyckelorden.

Mångfaldsperspektivet lyftes under året bland annat i Kultur- och konstprogrammet, där särskilda medel under återstoden av programperioden viks för att lyfta det arktiska området, urfolksperspektivet och kulturarvet. Bildningen lyser särskilt starkt i läsfrämjandeprojektet Den nordiska bokslukaren, som under året lanserade pedagogiska material till nordiska bilderböcker.

Nordic Culture Club, ett fyrverkeri av mångfald och kreativitet, fortsätter in i 2023, liksom vårt arbete för för miljömässig hållbarhet, som i slutet av 2022 beviljades miljöcertifikatet Miljökompassen.