Nio nordiska civilsamhällesprojekt får stöd av Demos

""

Bland de beviljade idrottsprojekten fanns bland annat ett samarbete mellan de nordiska e-sportförbunden. Foto: Unsplash/Nicolas Picard

Nio ansökningar av totalt 33, i ett startfält med stor diversitet, beviljades stöd i årets omgång av stödprogrammet Demos.

Totalt ansöktes om 537 839 euro, varav 146 230 euro delades ut till de nio projekten.

Många nya ansökande

Stödprogrammet hade nått ut till många nya ansökande och konkurrensen bland ansökningarna blev hård. Bland de godkända ansökningarna fanns två projekt som experterna särskilt ville lyfta fram.

– Vi var tillfreds över den breda spännvidden på ansökningar i den här rundan. Ett av de beviljade projekten hade en ansökan vid namn Vietnamese Nordic Fusion Days som är ett ambitiöst projekt för att uppmuntra kontakterna mellan de vietnamesiska samfunden i Norden genom kultur, säger Eetu Leinonen, medlem i den beslutande sakkunniggruppen för Demos.

– I den här rundan fanns för första gången en summa pengar öronmärkta för idrottssamarbeten i Norden. En godbit bland dessa var en ansökan som gick ut på att skapa ett nätverk för nordiska e-sportaktörer, med ett särskilt fokus på digital säkerhet och digitala rättigheter för barn och unga, säger Leinonen.

Vietnamese Nordic Fusion Days av Danish Vietnamese Association

VNFD är ett initiativ med målet att sätta fokus på hybridkonst och -kultur, att öka kännedomen om och stärka vietnamesisk-nordiska narrativ och tillhandahålla exempel och strategier för hur hybridtänkandet kan vara ett medel för socialt engagemang, integration och individens välmående.

Nordic Esports av Rafíþróttasamtök Íslands

Projektet vill etablera ett nordiskt e-sportförbund för att främja ökat samarbete inom e-sport i regionen och bygga en nordisk e-sportkultur baserad på nordiska värderingar. Projektets partners är e-sportförbunden i Island, Sverige, Finland, Danmark och Norge.

Demos utökas avsevärt

Nästa år utökas Demos programmet avsevärt och har därmed två ansökningsomgångar! Nästa omgång öppnar redan på våren 12.3 och beviljningssumman som Nordiska ministerrådet delar ut till civilsamhället kommer att stiga markant. Läs mer om nya Demos här.

Nästa ansökningsrunda för Demos är 12.3–12.4.2024. Ta gärna kontakt med Nordisk kulturkontakts stödrådgivare om du har frågor kring ansökningsprocessen.

Alla projekt som beviljats stöd kan hittas på Nordisk kulturkontakts webbplats.