Mobilitetsstøtte til 118 søknader

Foto: Dirk Tacke

Ekspertgruppen for mobilitetsstøtte var samlet i Helsinki 29.-30. november for å tildele den tredje og siste runde i tilskuddsordningen. Denne søknadsrunden mottok totalt 196 søknader, hvorav 118 ble bevilget. Det totalt innvilgede beløpet i denne runden ble 238 645 euro.  

“Denne søknadsrunden gav meg ikke noen indikasjoner på at kunstnere har endret sine reisevaner” – David Kozma, utvalgsmedlem Mobilitetsstøtte 

Mobilitetsstøtten er en del av det nordisk-baltiske mobilitetsprogram for kultur som har som mål å styrke kunstnerisk og kulturelt samarbeid mellom profesjonelle kunstnere og fagpersoner innen kulturfeltet i Norden og de baltiske landene.  

Neste søknadsrunde åpner 3. januar 2022 og fristen er 31. januar 2022. Se her for alle innvilgede søknader fra denne og tidligere runder.