Mobilitetsstøtte bevilget til reise i Norden og Baltikum

Photo of  Daina Teters, who received mobility funding to travel to The Wittgenstein Archives at the University of Bergen. 

Årets andre søknadsrunde til mobilitetsstøtte i det nordisk-baltiske mobilitetsprogrammet er nå avsluttet. Det kom inn 386 søknader i denne runden, en økning fra forrige søknadsrundene, totalt 98 søknader ble tildelt støtte til kulturelt og kunstnerisk samarbeid i Norden og Baltikum. Det totalt bevilgede beløpet var 142 350 EURO.      

Neste søknadsrunde åpner 29. August, og fristen er 26. September 2022. Resultater fra denne og tidligere tildelingsrunder kan du finne her    

Mobilitetsstøtten er en del av det nordisk-baltiske mobilitetsprogram for kultur som har som mål å styrke kunstnerisk og kulturelt samarbeid mellom profesjonelle kunstnere og fagpersoner innen kulturfeltet i de nordiske og baltiske landene.