Mobilitetsstøtte bevilget til 79 prosjekter

© Petteri Savikorpi

Ekspertgruppen for det Nordisk-Baltiske mobilitetsprogrammet for kultur møttes forrige uke til sitt første beslutningsmøte i år. Møtet var opprinnelig planlagt å finne sted i hovedstaden i Litauen, men på grunn av den pågående coronavirus-pandemien ble turen til Vilnius avlyst, og møtet ble holdt online.

Nordisk kulturkontakt mottok 265 søknader i denne runden med en samlet søknadssum på 681 090 EURO. Ekspertgruppen bevilget til sammen 167 840 EURO til 79 prosjekter i Norden og Baltikum.

Blant kunstnerne som fikk støtte var den islandske dikteren og performancekunstneren Elías Portela. Portela deltar i det internasjonale prosjektet ‘To write dance and to dance Writing’ organisert av Writers ’Center West i Sverige i samarbeide med Danskompaniet Spinn, Reykjavík UNESCO litteraturby, Norsk Forfattersentrum og New Writing North i Newcastle. Prosjektet har et overordnet LGBTQI-tema og Elías Portela skal delta i workshops, debatter og performance der dans og litteratur flettes sammen.

En gruppe som fikk støtte i denne runden var den finske ideelle foreningen DaisyLadies ry som skal samarbeide med et islandsk flerkulturell kvinnenettverk (W.O.M.E.N) om prosjektet ‘Nordic Ladies’. Ideen med NordicLadies-prosjektet er å fremme trivsel og forbedre situasjonen for kvinner og jenter med innvandrerbakgrunn i Norden, blant annet gjennom kunst- og kulturbaserte tiltak og nettverksbygging. Prosjektet gir reelle muligheter for interkulturell utveksling, samarbeid og nye konstellasjoner.

Den svenske gruppen Biräddarna mottok reisestøtte til sitt musikkteater ‘HOORAY, a Bee!’. Prosjektet er spesielt rettet mot barn i alderen 3-5 år, og gjennom sang og eurytmi vil gruppens musikere og pedagoger gjennomføre interaktive forestillinger i Espoo i Finland og på Åland. Prosjektet ønsker å vekke nysgjerrighet og bevissthet rundt bienes betydning, og å styrke det svenske språket i Finland.

Mobilitetsstøtten er for reise og/eller opphold for profesjonelle kunstnere eller kulturarbeidere i Norden og/eller Baltiske land.

Støtte gir søkere, som kan være enkeltpersoner eller små grupper, tilgang til kontakter, ferdigheter og kunnskap fra forskjellige deler av regionen. Støtte kan også brukes til å presentere kunst og kulturproduksjoner og for å øke interessen for nordisk og baltisk kunst og kultur.

Kommende søknadsrunder for 2020 er:

17.07.2020 – 17.08.2020

18.09.2020 – 19.10.2020