Mobilitetsstöd till 152 sökande

Föreställningen To BE är icke-verbal. Foto: Ole Højer Hansen

Sakkunniggruppen för mobilitetsstöd hade sitt sista möte den 23 november 2023. Gruppen beviljade stöd till 152 sökande till en totalsumma på 228 465 euro. Sakkunniggruppen sätter värde på att det finns så stort intresse för mobilitet inom den nordisk-baltiska regionen.

De sakkunniga uppskattar nyskapande initiativ, särpräglat innehåll och aktiviteter som når ut till många. I sina beslut strävar gruppen också efter en bra spridning mellan de olika regionerna, konstområdena och olika typer av konstnärligt innehåll.

Som ett exempel på beviljat stöd beviljades Rune Antonio Bro och Karin Ahnfelt-Rønne en resa från Köpenhamn till Färöarna för att framföra pjäsen To BE. Pjäsen är icke-verbal och handlar om mänskliga rättigheter. To BE spelas is skolorna och den ger barn och unga en möjlighet att behandla svåra ämnen genom konstnärligt innehåll. Pjäsen är enkel men har flera nivåer och ger utrymme för olika tolkningar.

Det nordisk-baltiska mobilitetsprogrammet har förlängts med en ny treårig programperiod. Nya sakkunniga kommer att bli nominerade för perioden 2024–2026. Nästa ansökningsdeadline för mobilitetsstöd är den 31 januari 2024 och rundan är öppen för ansökningar som gäller aktiviteter med start i slutet av mars eller senare.