Mobilitetsstöd för resor i Norden och Baltikum

Årets sista ansökningsrunda för stöd inom Nordisk-baltiska mobilitetsprogrammet har avslutats. I denna runda inlämnades 322 ansökningar.

Totalt 91 ansökningar beviljades finansiering för konstnärligt samarbete i de nordiska och baltiska länderna. De beviljade stöden uppgick till sammanlagt 153 190 euro. Nästa ansökningsrunda inleds 3 januari och ansökningstiden slutar 31 januari 2023. Resultaten från denna och tidigare ansökningsrundor finns här. Mobilitetsstödet är en del av Nordisk-baltiska mobilitetsprogrammet för kultur med syftet att stärka konstnärligt och kulturellt samarbete mellan yrkeskonstnärer och kulturproffs i Norden och Baltikum.