Mobilitetsstöd beviljat till 140 sökande

Teatergruppen Glitcher är en av de som blivit beviljade mobilitetsstödet. Foto: Ninni West

Expertgruppen för mobilitetsstöd höll årets andra beslutsmöte online den 24 maj. Nordisk kulturkontakt fick 507 ansökningar i denna omgång och den totala ansökta summan uppgick till 735 870 euro.  Expertgruppen beslöt bevilja sammanlagt 190 195 euro till 140 sökande i de nordiska och baltiska länderna. 

Bland konstnärerna som fick resebidrag finns norska Tori Wrånes, som med sin musikaliska föreställning utmanar traditionella förväntningar på en konsert genom att använda kostymer, masker och tredimensionellt ljud. Föreställningen uppförs 11–13 augusti 2023 på Fylkingen i Stockholm, som är en experimentell scen för samtida konst och musik.

En grupp som fick finansiering i denna runda är det finländska teaterkollektivet Glitcher. I sitt arbete utforskar gruppen populärkultur, exploateringsgenren och beröringspunkter mellan genrer. Medlemmarna har inbjudits att ge en gästföreställning av sin show The Porn Horror Musical 2 på Teater Får302 i Köpenhamn i Danmark. Det är ett gräsrotssamarbete mellan två teatergrupper som även planerar nya samarbeten i framtiden.

Mobilitetsstödet är avsett att täcka rese- och boendekostnader för professionella konstnärer och kulturutövare i de nordiska och baltiska länderna.

Stödet ger enskilda sökande tillgång till kontakter, kunskaper och färdigheter i olika delar av Norden och Baltikum. Skapande av nya samarbeten och nya kontakter utgör programmets kärna.

Ytterligare en ansökningsrunda arrangeras under 2023. Denna sista runda börjar 28 augusti och slutar 28 september. Stöd kan ansökas för aktiviteter som äger rum i december 2023 och senare.

Mobilitetstödet är en del av Nordisk-baltiska mobilitetsprogrammet för kultur som förstärker konstnärligt och kulturellt samarbete i Norden och Baltikum. Programmet fokuserar på att öka utbytet av kunskap, kontakter och intresse för nordisk och baltisk konst och kultur. Nordisk-baltiska mobilitetsprogrammet består av tre former av stöd: mobilitetsstöd, nätverksstöd och residensstöd.