Mia Smeds ny kommunikationsrådgivare för Norden i Fokus Finland

Mia Smeds har anställts som ny senior kommunikationsrådgivare för Norden i Fokus Finland från och med januari.

Smeds har tjugo års arbetserfarenhet inom journalistik och kommunikation. De senaste sex åren har hon arbetat med nordiskt samarbete, bland annat som kommunikationschef för Nordiska Ministerrådets institution för forskning och innovation, NordForsk, i Oslo och som kommunikatör för European Institute of Innovation, en organisation under EU-kommissionen.

Tidigare har hon fungerat som kommunikationsspecialist för Nordic Innovation, Nordisk Energiforskning, Helsingfors universitets nordiska excellenscenter JustEd och Folkhälsan.

Finlands ordförandeskapsprogram i Nordiska ministerrådet 2021 tar fasta på visionen för det nordiska samarbetet som säger att Norden ska bli världens mest integrerade och hållbara region. För att synliggöra och stöda det nordiska samarbetet kommer Smeds i egenskap av projektledare för Norden i Fokus Finland att samarbeta brett med olika aktörer i landet. Vill du vara med? Ta gärna kontakt med mia.smeds@nordiskkulturkontakt.org.

Norden i Fokus är Nordiska ministerrådets kontor som ger den nationella debatten en nordisk vinkel. Norden i Fokus-kontoren arrangerar seminarier och utställningar om aktuella teman inom politik, miljö, näringsliv och kultur. De huvudsakliga målgrupperna är ämbetsmän, politiker, journalister och intresseorganisationer.