Två män sitter på en bänk. I bakgrunden ett gult hus och en portgång.

Mentorskap

Två män sitter på en bänk. I bakgrunden ett gult hus och en portgång.

Det nordisk-baltiska mobilitetsprogrammet för kultur stärker konstnärligt och kulturellt samarbete i Norden och Baltikum. Programmet fokuserar på att öka utbytet av kunskap, kontakter, närvaron och intresset för nordisk och baltisk konst och kultur. Det nordisk-baltiska mobilitetsprogrammet består av tre stödformer: mobilitetsstöd, nätverksstöd och stöd till konstnärsresidens. 

Läs vår information till stödmottagare med anledning av pandemiläget här 

Mission 

Mentorskapspiloten inom det nordisk-baltiska mobilitetsprogrammet för kultur i Norden och Baltikum initierades för att utveckla och dela upplevelser, perspektiv, färdigheter och lärdomar med hjälp av regelbundna möten. Målet är att främja långsiktiga relationer inom den kulturella mobiliteten. 

Mentorskapsmodellen fokuserar på att dela med sig av erfarenheter, perspektiv, färdigheter och lärdomar med hjälp av regelbundna möten.   

Mentorsprocessen är en tvåvägsrelation där både adepten och mentorn kan lära sig av varandra.   

Processen innefattar gemensamma möten för att utbyta erfarenheter och kunskap som korsar geografiska gränser och olika konstnärliga discipliner.   

Tillvägagångssättet är till gagn för lokal konst och kultur i regionen via långsiktiga, hållbara och engagerade samarbeten.   

Upplägg 

Programmet drivs fram av de unika egenskaperna hos varje mentor/adept-par och organiseras via individuella möten. Hela gruppen med mentor/adept-par träffas två gånger under programperioden. Nordisk kulturkontakt i Helsingfors står värd för dessa möten. De gemensamma mötena ger deltagarna möjlighet att dela idéer mellan olika discipliner och få stöd av sina kollegor. 

En viktig del av processen är de enskilda mötena mellan adepten och mentorn. Paret bestämmer själva ett schema och ett mötessätt som passar dem. Två av dessa möten är fysiska och sker i respektive hemland, där man delar med sig av inspirationskällor, anordnar möten med andra konstnärer, främjar kontakter med konst- och kulturscenen och skaffar nya kontakter i regionen. Paret är själva ansvariga för att dessa möten anordnas.  

Under mentorskapsperioden deltar alla mentorer och adepter i två gemensamma sammankomster för att nätverka, utbyta erfarenheter och lärdomar samt diskutera ämnen som är av ömsesidigt intresse. Nordisk kulturkontakt har ansvaret för dessa sammankomster.   

Deltagarna förväntas visa upp ett stort engagemang för programmet och delta aktivt i alla möten samt bidra till de uppgifter som är en del av programmet.  

Mentorn och adepten skriver under ett gemensamt avtal innan mentorskapsperioden inleds. När perioden är över skickar mentorn och adepten in en rapport. 

Historia och kontext 

Det nordisk-baltiska mobilitetsprogrammet för kultur har stöttat yrkesverksamma konstnärer, producenter och andra deltagare inom alla fält/sektorer av konsten och kulturen i Norden och Baltikum sedan 2009. Programmets mobilitetsstöd ger enskilda sökande tillgång till kontakter, färdigheter och kunskap från olika delar av regionen.  

Mentorskapet syftar till att stärka dessa möten ytterligare.  

Programmet förväntar sig inte någon särskild typ av innehåll när det gäller konstnärernas arbete.   

Vem kan ansöka? 

Unga, enskilda, yrkesverksamma konstnärer och kulturarbetare som är 30 år eller yngre kan ansöka om att bli adepter.  

De sökande måste vara bosatta i Norden (Danmark, Finland, Island, Norge, Sverige, Färöarna, Grönland eller Åland) eller Baltikum (Estland, Lettland eller Litauen), men behöver inte ha ett medborgarskap i något land i Norden eller Baltikum.  

En sökande med funktionsvariation kan ta med sig en personlig assistent.   

Ansökan är inte öppen för studenter. 

Vilka är mentorerna?   

Programmets mentorer har valts ut i förväg. De är etablerade, yrkesverksamma konstnärer och kulturarbetare som bor i Norden eller Baltikum och har mångårig erfarenhet.   

De sökande anger namnet på den mentor de vill paras ihop med när de ansöker. Observera att du inte kan ansöka om att få en mentor som bor i samma land som du. 

Vem bestämmer vilka som blir mentorer och adepter, och hur de paras ihop? 

Mobilitetsstödets expertgrupp parar ihop mentorer och adepter. 

Vilken tidsram gäller? 

Mentorskapsperioden pågår i sex månader, från oktober 2022 till mars 2023. De enskilda mötena mellan mentor och adept ska äga rum under denna period. Två av dessa möten ska ske på plats i respektive hemland. Utöver detta finns det gemensamma sammankomster som är obligatoriska för alla deltagare i programmet.  

Ansökan öppnar: 28 februari 2022 

Ansökan stänger: 28 mars 2022  

Beslutsmöte: 20 maj 2022 (Gruppen som matchar mentorer träffas för att para ihop mentorer och adepter) 

Programlängd: oktober 2022 – mars 2023 (6 månader) 

Programmet är en intensiv mentorskapspilot som varar i sex månader med möten varje månad. 

Oktober 2022 

13–14 oktober 2022: Introduktionsmöte på plats i Helsingfors med alla 10 mentorer och alla 10 adepter. (Endagsavgift som två halvdagar) 

November 2022 

Mentor och adept besöker varandra. Paret bestämmer själva datumet. (Endagsavgift) 

December 2022 

Adept och mentor möts ONLINE (en dag). Paret bestämmer själva datumet. (Endagsavgift) 

Januari 2023 

12 januari 2023: Möte ONLINE efter halva programperioden med alla 10 mentorer och alla 10 adepter. (Endagsavgift) 

Februari 2023 

Mentor och adept besöker varandra. Paret bestämmer själva datumet. (Endagsavgift) 

Mars 2023 

27–28 mars 2023: Avslutande möte på plats i Helsingfors med alla 10 mentorer och alla 10 adepter. (Endagsavgift som två halvdagar) 

Resekostnader och mötesarvoden 

Stödet är baserat på fasta ersättningar och täcker resor, uppehälle och andra utgifter som hör direkt ihop med mötena under programperioden.  Den fasta ersättningen beräknas baserat på mobilitetsstödets fasta rater.  

Fasta rater 

Dessutom utgår en daglig avgift på 158 euro per mötesdag. 1 mötesdag per månad täcks av stödet, och 6 arbetsdagar totalt.  Paret bestämmer själva schema och arbetstider.  

Stödbeloppet utbetalas i tre rater och varje mentor/adept bokar egen resa och eget boende.  

Ansök och välj en mentor

Du kan bara ansöka om att paras ihop med en mentor och du kan bara skicka in en ansökan per ansökningsperiod.  Du kan inte ansöka om att få en mentor som bor i samma land som du.  

 

Mentorer 

Christian Bermudez

Christian Bermudez. Foto: R. Svela

MENTOR | Bild- och scenkonst samt konst i offentliga utrymmen  

Christian Bermudez är konstnär och pedagog. Han arbetar för närvarande på akademin för scenkonst vid högskolan i Østfold. Som konstnär sysselsätter han sig med att skapa engagerande och transformativa upplevelser. Hans expertområden är bild- och scenkonst, med särskilt fokus på att arbeta utanför de svartvita ramarna.  

Han har skapat och etablerat Biblo Tøyen, ett nyskapande bibliotek för barn och ungdomar som idag fungerar som ett lärdomslabb. Tillsammans med yrkesverksamma och konstnärer från många olika sektorer har han haft hand om många projekt inriktade på social förändring, konst och litteratur.  

Han har studerat på Konsthögskolan i Oslo och Den norska filmskolan.   

christianbermudez.com  

Huvudsakliga verksamhetsområden: Bild- och scenkonst samt konst i offentliga utrymmen  

Bor för närvarande i: Fredrikstad, Norge 

 

Elísabet Gunnarsdóttir

Elísabet Gunnarsdóttir. Foto: Halldór Sveinbjörnsson

MENTOR | Bildkonst, arkitektur och design  

I Utbildad arkitekt, curator och museichef på konstmuseet Listasafn ASÍ. Grundare av ArtsIceland och Gallerí Úthverfa / Outvert Art Space. Grundare av designstudion kol&salt ehf. i Ísafjörður. Tidigare chef för nkd – Nordiskt konstnärscenter i Dale, en norsk konstinstitution som lyder under Nordiska ministerrådet: www.nkdale.no – samt grundare av Fogo Island Arts i Kanada: www.fogoislandarts.ca. Elísabet är en del av designteamet för Fogo Island Inn och leder flera andra projekt för Shorefast Foundation i Newfoundland, Kanada: www.shorefast.org. Hon reser över hela Island för att delta i konstprojekt och utställningar och delar sin tid mellan Reykjavík och Ísafjörður, där hon bor.  

listasafnasi.is  

Huvudsakliga verksamhetsområden: Bildkonst, arkitektur och design  

Bor för närvarande i: Reykjavik, Island   

 

Gleb Divov

Gleb Divov. Foto: Hanna Paukštė

MENTOR | Musik, media, bildkonst, hantverk 

Gleb Divov – uppfinnare, multidisciplinär konstnär och kompositör, OG Crypto-konstnär, curator, kreativ teknolog, pionjär inom NFT och kreativ AI, förnyar kulturen med sin upplösande blandning av teknik med musik, konst, psykologi och andra områden. Hans verk har presenterats på många internationella evenemang, bland annat Vancouver Biennale, Tallinn Triennial of Applied Arts och Tallinn Photo Week, Digital Art Festival Manchester och konstmässan ArtVilnius.  

Några av hans verk finns i den permanenta samlingen på museet Francisco Carolinum Linz i Österrike och Museum of Teletext Art i Finland. 

Gleb har varit talare på internationella evenemang som SCREENxSCREEN, Login, ETHDenver, Vancouver Biennale Art & Technology, Indie Week, VRAF, MVMF, Creative AIxMusic med flera.
Hans höghet herr Gleb Divov är kultur- och uppfinningsminister i den självständiga republiken Užupis, Litauen, och Republiken Litauens konstnärliga skapare.

fayr.org/gleb-divov/ 

Huvudsakliga verksamhetsområden: Musik, media, bildkonst, hantverk 

Bor för närvarande i: Republiken Užupis, Vilnius/Litauen 

 

Inga Žolude

Inga Žolude. Foto Matīss Markovskis

MENTOR |  Litteratur 

Inga Žolude har skrivit tio böcker: romaner, novellsamlingar och en barnbok. Hennes bok Solace for Adam’s Tree har tilldelats Europeiska unionens litteraturpris. En av hennes noveller ingick i antologin Best European Fiction 2014. Hon har doktorerat i litteraturvetenskap och tilldelats Fulbright-stipendiet. Hon har undervisat i litterär teori och kreativt skrivande på universitetsnivå, samt hållit i ett antal workshops, och under 2022 håller hon en kurs i kreativt skrivande – Write Your Book in 12 Months – både online och med fysiska möten. Hon har spelat en nyckelroll i stora litterära organisationer och projekt i Lettland, i Baltikum och på internationell nivå. Nyligen var hon curator för den internationella litteraturfestivalen Prose Readings i Riga. 

Hennes intresse för litteraturen, dess teman och skapandeprocesser är omfattande – från biografi till experimentella texter och framförande av texter, och sedan en tid tillbaka arbetar hon även med att skriva manus. 

latvianliterature.lv/en/writers/20     

Huvudsakliga verksamhetsområden: Litteratur 

Bor för närvarande i: Riga, Lettland 

 

Israel Aloni

Israel Aloni. Foto: Adam Wheeler.

MENTOR | Dans 

 Fristående koreograf, pedagog, artist, författare och provokatör. 

Alonis koreografi är kraftfull och kontextualiserad inom nutida teorier och sociala och politiska rörelser. Verken har presenterats runtom i världen och Alonis konstnärliga uttryck överskrider gränser och konventioner.  

För närvarande är Aloni konstnärlig chef för ilDance, en fristående dansgrupp och organisation som är baserad i Göteborg; arkitekt och internationell projektledare för International Contemporary Dance Collective (iCoDaCo), som Creative Europe har delfinansierat,  konstnärlig chef för COMPASS – en rikstäckande infrastruktur som stöttar och presenterar modern dans av nya artister över hela Sverige; och 2018 var Aloni initiativtagare till och ansvarig för Tr.IPP, som på ett unikt sätt skapade vägar framåt för nya artister i Melbourne, Australien. 

Aloni är rådgivare åt BIRCA – Residency Centre for Artists på Bornholm, och åt Tasdance i Tasmanien, Australien. 

israelaloni.com 

Huvudsakliga verksamhetsområden: Dans 

Bor för närvarande i: Göteborg, Sverige 

 

Jenni Koski

Jenni Koski. Foto: Sofie Jokinen.

MENTOR | Film och media  

Jenni Koski har en fil.mag. (Joensuu universitet) och en master i kreativ media (RMIT University). Hon har mer än tio års erfarenhet som frilansande filmskapare, producent och projektledare inom konst och kultur. Innan hon tog över ansvaret för European Women’s Audiovisual Network 2021 jobbade Jenni Koski i sju år med jämställdhetsfrågor inom ramen för flera olika europeiska, nordiska och finska projekt, där hon var med om att bygga ett starkare ramverk för kvinnor med kreativa yrken. Med sitt nuvarande team bygger Jenni upp program och strategier för en hållbar, jämlik och diversifierad audiovisuell bransch i Europa i allmänhet och EWA Network i synnerhet.  

LinkedIn

Huvudsakliga verksamhetsområden: Film och media  

Bor för närvarande i: Helsingfors, Finland 

 

Jesper de Neergard

Jesper De Neergaard. Foto: Kjaer Dideriksen.

MENTOR | Dans 

Jesper de Neergard är en förhistorisk arkeolog och utbildad scenregissör som i 22 år har varit konstnärlig chef för dansgrupper som presenterar, producerar och står värd för modern dans. Han är konstnärlig chef för Bora Bora i Aarhus till och med augusti 2022. Han har varit medlem av IETM i 20 år samt av Aerowaves och European Dance House Network i 8 år. Ett flertal samarbeten och förbindelser med dansgrupper över hela världen har gett honom kontakter och kunskap om strategier och praxis i ett brett nätverk. Bora Bora har skapat och genomfört ett stort antal projekt sedan 2011. Bland dessa projekt har Bora Bora Residency Centre blivit det största residenset för både inhemska och internationella artister som utövar scenkonst i Danmark. 

bora-bora.dk

Huvudsakliga verksamhetsområden: Dans 

Bor för närvarande i: Aarhus, Danmark 

 

Katrine Ganer Skaug

Katrine Ganer Skaug. Foto: Helsingborg Konserthus.

MENTOR  | Musik  

Katrine Ganer Skaug är en norsk orkester- och ensemblechef som är baserad i Köpenhamn och har mer än 20 års erfarenhet av att utveckla och leda konstnärlig verksamhet i Norden. Hon har stor erfarenhet både av den samtida experimentella musikscenen och väletablerade, offentligt finansierade institutioner. Hon har varit verksam som musiker, journalist, curator och festivalarrangör, och även varit aktiv på det kulturpolitiska området. Katrine brinner för att placera konstmusiken i relevanta kontexter, både genom öppensinnad programsättning, utveckling av nya konsertformat och skapandet av relationer som överbryggar gränser.  

LinkedIn

Huvudsakliga verksamhetsområden: Musik  

Bor för närvarande i: Köpenhamn, Danmark 

 

Kelli Turmann

Kelli Turmann. Foto: Nordic Baltic Art Center NOBA.

MENTOR  |  Bildkonst, kulturarvsfrågor, design, hantverk 

Kelli Turmann har varit ansvarig för många olika projekt inom kreativa områden och jobbat ihop med experter, studenter, entreprenörer och representanter för den offentliga sektorn. För närvarande utvecklar hon konceptet Biotoopia (Biotoopia.ee) och för samman konsten, vetenskapen och biosfären för att skapa nya sätt att tänka och hitta lösningar som kan bevara och återskapa den biologiska mångfalden. Hon har tidigare varit chef för innovations- och entreprenörsprogrammet på Estonian Design Center (edc.ee) samt arbetat som entreprenörskonsult på Estlands konstakademi (artun.ee).  

LinkedIn

Huvudsakliga verksamhetsområden: Bildkonst, kulturarvsfrågor, design, hantverk 

Bor för närvarande i: Tallinn, Estland  

 

Virpi Näsänen

Virpi Näsänen. Foto: Olga Poppius.

MENTOR | Bildkonst  

Virpi Näsänen är för närvarande ombud på Finlands kulturinstitut i Estland. Hon är också en aktiv och engagerad medlem av det Helsingfors-baserade galleriet och konstnärskooperativet Forum Box. Virpis huvudsakliga yrkesfokus ligger på konstorganisationers strategiska planering och ekonomiska hållbarhet. Hon har djuplodande praktisk erfarenhet av att leda småskalig konstverksamhet som import av material till konstnärer, konstgallerier, en tryckverkstad och den fjärde upplagan av Göteborg International Biennial for Contemporary Art. Virpi har hållit i återkommande kurser vid Konstuniversitetet i Helsingfors, Aalto-universitetet och Helsingfors sommaruniversitet. Likt de flesta finländare tillbringar Virpi mycket tid ute på landsbygden, där hon älskar att plocka svamp om hösten.  

LinkedIn

Huvudsakliga verksamhetsområden: Bildkonst  

Bor för närvarande i: Helsingfors/Åbo, Finland  

 

Klicka här för att läsa vanliga frågor och svar om våra program. 

 

Observera att programspråket är engelska, och att ansökningar och rapporter måste skickas in på engelska. 

Deadline för ansökan är 15:59, finsk tid.
 

Ansök ›