Lucka 24 i Nordisk kulturkontakts julkalender

Talet 24
Anna Skogster, seniorrådgivare för Nordisk-baltiska mobilitetsprogrammet, ger i lucka 24 ett musiktips med DR Pigekoret till vänner av julkonserter som vill hitta alternativ som också fungerar i hemmasoffan. GOD JUL! ⭐