Lucka 14 i Nordisk kulturkontaks julkalender

Talet 14
I lucka 14 tipsar vår stödprogramsrådgivare Alfiero Zanotto om en historisk bok som visar vilken roll litteraturen kan spela i en dramatisk tid som har många likheter med vår egen. ⭐