”Kulturfältet får inte snedvridas till att bli dagspolitiskt”

Auri Ahola, ordförande för kultur- och konstprogrammets sakkunniggrupp år 2023, Foto: Geir Lindahl

Årets andra ansökningsrunda i Kultur- och konstprogrammet resulterade i 33 beviljade projekt till ett totalt belopp på närmare 1,2 miljoner euro. Sakkunniggruppens ordförande Auri Ahola ser mycket positivt i de samhällsaktuella tendenserna på konstfältet, men de sakkunniga vinnlägger sig om att inte låta samhällsrelevans köra över det konstnärliga värdet.

Omgången innehöll många goda projektansökningar, varav många tangerar samhällsrelevanta teman som politik, feminism och klimat, konstaterar Auri Ahola, 2023 års ordförande för Kultur- och konstprogrammets sakkunniggrupp.

– I bedömningen fattar vi dock inte beslut utgående från tema, utgångspunkten är alltid projektets konstnärliga kärna. När den konstnärliga utgångspunkten är kristallklar faller en eventuell sidotematik på plats naturligt, säger Ahola, som konstaterar att detta arbetssätt är en förutsättning för att konstfältet inte ska snedvridas.

– Konsten ska stå över dagspolitiken, vilket borde diskuteras mer ute på fältet, säger Auri Ahola.

Beviljningsprocent på 17 procent

Totalantalet ansökningar uppgick till 197, vilket innebär en beviljningsprocent på 17 procent, och det totala ansökta beloppet var drygt 7,6 miljoner euro. De ansökta beloppen rörde sig mellan 5 500 och 100 000 euro.

Som ett exempel på ett projekt med självklar konstnärlig kärna nämner Auri Ahola finska Outi Sippolas projekt Sea Stories.

– Sea Stories är ett fint exempel på en kristallklar konstnärlig tanke och konstnärligt förverkligande, som handlar om haven och klimatförändringen men med konsten som utgångspunkt. Det var en glädje att läsa ansökan och bevilja stöd till den, säger Ahola.

Andra projekt som beviljades stöd var

  • The Nordic Interspecies project av Thomas Bailey, ett performansprojekt som utforskar nordisk biodiversitet i ett samarbete mellan brittiska Mechanimal och nordiska samarbetspartner.
  • Dominykas Vaitiekūnas musiksociala projekt ”Not what we agreed” som använder musiken som en bro mellan de hörande och döva i samhället.
  • Museistiftelsen RiddoDuottarMuseats reseutställning om de samiska trummornas återkomst i ett samarbete mellan fem nordiska museer.
  • Bastard Nordique – Nordic Editions, ett projekt om interskandinavisk dans- och performancekritik i samarbete mellan Bastard, SITE och norska samarbetspartner.

Den regionala spridningen på ansökningarna kunde tidvis vara bättre i Kultur- och konstprogrammet, något som sakkunniggruppen också diskuterade.

– Som sakkunniga inom olika konstfält kan vi också själva bidra till att aktivera våra nätverk i de nordiska länderna och ständigt göra dem uppmärksamma på möjligheten att söka stöd från programmet, säger Auri Ahola, som nästa år ger över ordförandeklubban i sakkunniggruppen till Gunnar Karel Másson från Island.

Två ansökningsomgångar årligen 

Kultur- och konstprogrammet stödjer nordiskt samarbete inom konst och kultur. Stöd kan sökas till ett projekt med konstnärlig och/eller kulturell kvalitet som främjar ett mångsidigt och hållbart Norden.

På grund av den stora mängden ansökningar ges individuell respons inte till de sökande. Däremot är du välkommen att kontakta Nordisk kulturkontakts stödrådgivare när du förbereder din ansökan. För närmare information om programkriterier, gå in på sidan om Kultur- och konstprogrammet.

Kultur- och konstprogrammet har två ansökningsomgångar årligen. Nästa omgång öppnar 5.2.2024, med ansökningsfrist 5.3.2024 kl. 15:59 finsk tid. 

Se alla projekt som beviljades stöd i denna omgång här