Konstverkstäder om barns rättigheter

Värikkäitä taideteoksia päällekkäin.

Luckan

Barnkonventionens dag firas årligen den 20.11. Det finlandssvenska informations- och kulturcentret Luckan har sedan 2018 arbetat med barnets rättigheter genom projektet “Barnens rätt på jorden här i Norden”. Genom projektet har barn fått delta i verkstäder som behandlar barnets rättigheter.

På basis av verkstäderna har konstnären Linda Bondestam från Finland skapat konstverk med tillhörande pedagogiskt inspirationsmaterial. Inspirationsmaterialet som är skapat för personer som arbetar med barngrupper får användas kostnadsfritt med barngrupper.

https://barnkultur.luckan.fi/barnens-ratt-pa-jorden-har-i-norden-2/

Projektet har i sina olika skeden beviljats stöd från både NORDBUK (nuvarande Norden 0-30) och Kultur- och konstprogrammet.