Konstnären, kuratorn och kollektivet

Death to the Curator är ett konstnärsdrivet samarbetsprojekt som granskar kuratorns, konstnärens och kollektivets roll.

Death to the Curator är ett konstnärsdrivet samarbetsprojekt mellan 15 konstnärsdrivna organisationer i Norden och ett från Addis Abeba som granskar kuratorns, konstnärens och kollektivets roll.

I spetsen för projektet, som fått stöd från Kultur- och konstprogrammet, står Kunsthall Oslo som också står står värd för projektets fysiska utställning våren 2021.

Projektet presenterar nya former och modeller för konstnärsdrivna initiativ från de senaste åren. Många av konstnärerna i projektet ser på kuratorns roll som en integrerad del av det egna konstnärliga arbetet. Centralt för deltagarna är också att deras praxis alltid tar sikte på att främja, skapa, bevara, utforska eller utveckla en eller annan form för kollektivitet.

Resultaten i projektet Death to the Curator presenteras/presenterades även i en onlineutställning och vid en onlinekonferens.