Jesper Smed Jensen t.f. direktör

Porträttbild av Jesper Smed Jensen

Jesper Smed Jensen har tillträtt som tillförordnad direktör på Nordisk kulturkontakt.

De senaste fyra åren har Jesper arbetat som seniorrådgivare i kulturteamet vid Nordiska ministerrådets sekretariat, varifrån han lånas ut till Nordisk kulturkontakt till dess att en ny direktör för NKK är utsedd.

Jesper kom till det nordiska kultursamarbetet från Slots- og kulturstyrelsen i Danmark, där han bland annat ledde utvecklingsarbeten inom Statens Kunstfond och de många stödprogram som Slots- och kulturstyrelsen administrerar. Till utbildningen är han cand.mag i musikvetenskap, film- och medievetenskap.