Ida Brockmann och Anna-Lea Kopperi valda till nordiSKulptur 2021

Porträtt av Anna-Lea Kopperi och Ida Brockmann

Den sista utställningen i Finlands skulptörsförbunds och Nordisk kulturkontakts treåriga projekt nordiSKulptur arrangeras i november 2021 i Galleria Sculptor i Helsingfors. Den kuraterade utställningsserien har genomförts med olika samarbetspartners från flera olika länder och samarbetslandet för nästa års utställning är Danmark.

Ida Brockmann (f. 1991) bor och arbetar i Köpenhamn. Hon är utexaminerad kandidat i bildkonst från Akademin Valand i Göteborg. Hon använder olika tekniker och material i sin konst, på senaste tiden bland annat keramik, sten och video. Brockmann är intresserad av materiell kultur och de föremål i vår omgivning som vi lämnar efter oss. I sitt arbete lyfter hon fram de kulturella och samhälleliga lager som omger olika föremål, och försöker forma de föreställningar vi har om föremålen. ”Det som vi anser vara trivialt innehåller ofta en stor mängd lagrad information om både historia, sociala relationer, makt och värderingar”.

Anna-Lea Kopperi (f. 1960) är internationellt känd för sina platsspecifika miljö- och samhällskonstverk. Hon har studerat bildkonst i Finland, Frankrike och Tyskland och är utexaminerad från konstakademin i Düsseldorf år 1996. Kopperis verk har sedan 1990-talet ställts ut på bred front i Europa och Asien. Kopperis platsspecifika och temporära verk föds ur platsens estetiska, arkitektoniska och ekologiska utgångspunkter. Med genomtänkta materialval, gester och ljusvariationer undersöker verken platsens och rummets begrepp genom större existentiella teman som liv, död, tid och kontinuitet.

Utställningen år 2021 genomförs i samarbete med den danske kuratorn och konstnären Peter Holmgård, som också kuraterar en utbytesutställning i Danmark. Valet av konstnärer gjordes av en jury på fyra personer, som förutom Peter Holmgård bestod av medlemmarna ur Finlands skulptörsförbunds utställningskommission Andy Best och Simo Ripatti, samt Nordisk kulturkontakts specialsakkunniga Annika Bergvik-Forsander.