Sökande efter magi – ett förslag till en ny grundlag för republiken Island

Evenemang i Reykjaviks konstmuseums stora hall. Banderoller med texten ”Nýju Stjórnarskrána takk!” / ”Den nya grundlagen, tack!”

”I þessu ljósi setjum við okkur nýja stjónarskrá, æðstu lög landsins, sem öllum ber að virða. þar sem allir sitja við sama borð.”
”I det här ljuset tar vi ibruk den nya grundlagen, landets högsta lag, för att följas av var och en. Med lika möjligheter till alla.”

Konstnärerna Libia Castro & Ólafur Ólafsson samlade ihop kompositörer, musiker, föreningar, aktivister och medborgare för att skapa en mångfaldig musikalisk och konstnärlig performans för att uppmärksamma den nya Isländska grundlagens alla 114 artiklar från år 2011.

Den isländska grundlagens historia präglas av nordisk kolonialism, för den togs i bruk då Island ännu styrdes av Danmark. Vid Islands självständighet år 1944 togs den danska grundlagen från 1849 i bruk även på Island, med endast några tillägg gällande det Isländska statsöverhuvudet. Efter det här har grundlagen inte reviderats, trots många försök.

Den nya grundlagen formades år 2008 efter krav från medborgarna som en följd av den politiska och ekonomiska krisen. Den huvudsakliga målsättningen var att skapa ett mera rättvist och demokratiskt samhälle. Den innovativa och demokratiska processen väckte internationell uppmärksamhet. Vid folkomröstningen den 20 oktober 2012 fick lagförslaget ett starkt understöd. Det har ändå inte behandlats av det Isländska parlamentet.

Åtta år senare samlades Libia & Ólafur med Magic-teamet för att med stöd av konstens kraft och magi förmedla medborgarnas krav om en ny grundlag, vilken fortsättningsvis upplevs som nödvändig. Evenemanget ordnades den 3 oktober 2020 vid Reykjaviks konstmuseum Hafnarhúsið. Det arrangerades av Cycle Music and Art Festival och Reykjavik Arts Festival.

 

Deltagarlista och mera information hittas på Cycle Music and Art Festivals nätsidor