Hård konkurrens om 2021 års residensstöd

Support for Artist Residencies 2021

Årets residensstöd till nordiska och baltiska residenscentra utdelades den 9 april 2021. Nordisk kulturkontakt mottog 62 ansökningar varav 12 residensprojekt beviljades understöd. Det totala utdelade beloppet var 412 801 €. Den nya sakkunniggruppen som inledde sin treåriga mandatperiod i år rosade det stora antalet goda ansökningar med bra spridning på geografiska områden samt olika kultur- och konstområden.

Både etablerade residenscentra och nya initiativ beviljades stöd. Bland årets stödmottagare fanns till exempel ett hemresidens som ett svar på den svåra situationen på konstfältet på grund av covid-19: The Union fick understöd för att genomföra Hjemmefra/low-residency program 2021 med två moduler med tre månaders distansresidensperiod för sex nordiska och baltiska bildkonstnärer hemifrån. Ett annat nytt projekt är IDA radio sound residency som för ihop unga kreativa musiker från Norden och Baltikum i syfte att skapa nya musikaliska verk tillsammans på Maajaam residenscentrum i Estland.

Pikerne på Broen och dess residensprogram Bar International ger konstnärer och forskare möjlighet att bekanta sig med Barents-gränsområde i Kirkenes, Norge. Projektet ansågs av experterna att vara ett bra exempel på ett internationellt projekt som samtidigt har en stark regional koppling.

Se alla beviljade residensprojekt 2021 här.

Stöd till residenscentra är en del av/modul i det Nordisk-baltiska mobilitetsprogrammet för kultur som är öppet för professionella konstnärer, producenter och kulturaktörer från alla sektorer inom konst- och kulturfältet i de nordiska och baltiska länderna. Stöd kan beviljas till konstnärsresidens som erbjuder arbetsmöjligheter och uppehåll för professionella konst- och kulturaktörer som är bosatta i något nordiskt eller baltiskt land. Läs mer om stöd till residenscentra här.