Beslut av ansökningar till Volt 2020

Ansökningsomgången för Volt 2020 är nu stängd och beslut för ansökningar har fattats av expertgruppen.
Vi tog emot 24 ansökningar, för ett totalt ansökt belopp av 1 023 097€.

Expertgruppen beslutade att bevilja 4 av de 24 inkomna ansökningarna, för et totalt beviljat belopp av 205 968€.

Av de beviljade ansökningarna finns ett projekt som fokuserar på att skapa interaktiva utställningar för barn och unga som har lite, eller ingen möjlighet alls, till att ta del av samtida konst. Projektet som heter Form in Motion är ett samarbete mellan Katrineholms kommun (SE), TransCultural Art Production (NO) och Nordens hus på Färöarna (FO).

Nästa ansökningsomgång kommer att öppna 2021.