Geir Lindahl ny stödrådgivare

Geir Lindahl står framför Nordisk kulturkontakts kontorsbyggnad på Sveaborg.

Henric Öhman

Geir Lindahl från Norge är ny seniorrådgivare i Nordisk kulturkontakts stödprogramteam. Geir har en bakgrund inom musik och scenkonst och har tidigare jobbat som bland annat producent, bokningsagent, projektledare och verksamhetsledare för ett skivbolag. I sin senaste position som rådgivare på Stiftelsen Danse- og teatersentrum i Oslo arbetade han för att stärka stödapparaten runt norska konstnärer och scenkonstkompanier internationellt genom rådgivning, stödprogram och facilitering av arenor för nätverkande.

Flyttlasset gick till Helsingfors i augusti, och Geir är nu seniorådgivare för mobilitetsstödmodulen i Nordisk-baltiska mobilitetsprogrammet för kultur. Programmet fokuserar på att öka kunskapsutbytet och kontakterna mellan länderna och öka intresset för nordisk och baltisk konst och kultur.

– Jag ser fram emot att börja jobba med mobilitetsstödet eftersom jag ser de regionala kontakterna i Norden och Baltikum som essentiella också när pandemin är över. Covid har förändrat mycket inom konst- och kulturfältet men det har inte ändrat behoven för professionella att mötas och inspireras av andra. Internationella kontakter och nätverk skapar ett ekosystem som är beroende av att alla delar hålls vid liv. Internationella kontakter uppmuntrar också konstnärer och sammanslutningar och är viktiga för att hålla den lokala infrastruktionen vid liv på hemmaplan, säger Geir Lindahl.

– Vi måste komma ihåg att vi alla är en del av en större samhörighet. Hållbart resande och hållbara residens är framtiden, vi skulle bara behöva få e-flygplanen att börja trafikera. Min valspråk är: konsten behöver resa mer!