Form in motion

""

Form in motion skapar en parallell och interaktiv utställning i tre nordiska länder med konstverk skapade av ungdomar och professionella konstnärer. Projektet vill frambringa konstintresse bland unga som inte haft särskild stor tillgång till eller upplevelser av samtidskonst. Projektet har blivit finasierat av Volt, språk – och kulturprogrammet för barn och unga upp till 25 år.

Video: Nils Cromnow