Finansiering beviljad till kortvariga och långvariga nätverk

Foto: Ieva Černaiuskaitė

Nätverksstöd har nu fördelats till nya projekt. Nordisk kulturkontakt fick sammanlagt 99 ansökningar, av vilka 38 gällde långvarigt nätverksstöd och 61 kortvarigt nätverksstöd. Totalt beviljades 505 600 € till fyra långvariga projekt och nio kortvariga projekt. Expertgruppen var glad över att ansökningarna var så varierade och de finansierade projekten representerar en bred spridning mellan olika typer av kultur.

Expertgruppen ville särskilt framhålla två kortvariga nätverk som intressanta projekt: Independent Community Radio Network (ICRN) och Peer up North Camp (PUNC).

Independent Community Radio Network sammanför likasinnade radiostationer i den baltisk-nordiska regionen (Palanga Street Radio, Tirkultura, IDA Radio, The Lake Radio) för gemensam professionell utveckling och kunskapsbyggande aktivitet med målet att skapa en hållbar framtid för branschen. Radiostationerna i nätverket fokuserar på att skapa innehåll producerat gemensamt av professionella och amatörartister. De delar värdet att upprätthålla oberoende produktion och spridning av kultur, lokalt och online.

PUNC är ett nätverk för musikskapande och ett musikevent, som sammanför fxmale (= kvinnor, icke-binära och andra könsminoriteter) musikskrivare och producenter från Sverige, Danmark och Island för nätverk, möten och samtal inom musikbranschen. Visionen är att inleda samarbeten mellan fxmale skrivare och producenter från de nordiska länderna för att förstärka nätverk och representation.

Se alla godkända projekt här.

Nätverksstöd möjliggör samarbetsperioder, utbyte av idéer och kunskap mellan professionella konstnärer och kulturarbetare i Norden och/eller de baltiska länderna. Stödet är en del av Nordisk-baltiska mobilitetsprogrammet för kultur som förstärker konstnärligt och kulturellt samarbete i Norden och Baltikum.

Nästa ansökningsrunda för kortvarigt nätverksstöd börjar i augusti 2023. Långvarigt nätverksstöd har bara en ansökningsrunda årligen och nästa runda är på våren 2024.