Ylimääräinen hakukierros ukrainalaisten taiteen- ja kulttuurintekijöiden tukemiseksi on käynnistynyt!

Pohjoismaisella kulttuuripisteellä on syksyllä 2022 mahdollisuus myöntää lisärahoitusta residenssitoimintaan Ukrainan kulttuurielämän tukemiseksi. Ukrainan sodan seurauksena yhä useampi ukrainalainen taiteilija ja kulttuurintekijä on maansa rajojen ulkopuolella sijaitsevan residenssioleskelun tarpeessa. 

Erityispanostus on osa Pohjoismaiden ja Baltian maiden kulttuurialan liikkuvuusohjelmaan kuuluvaa residenssikeskusten tukea. Pohjoismaiden ja Baltian maiden kulttuurialan liikkuvuusohjelma vahvistaa kulttuuri- ja taidealan yhteistyötä Pohjolassa ja Baltiassa.

Ylimääräisen tuen tarkoituksena on tarjota ukrainalaisille taiteen- ja kulttuurintekijöille turvallinen paikka luomistyölle sekä auttaa laajentamaan heidän ammatillisia verkostojaan niin Pohjoismaissa ja Baltian maissa kuin kansainvälisestikin. Lisäksi tuen avulla edistetään ukrainalaisten ja Pohjoismaiden ja Baltian maiden kansalaisten välistä vuoropuhelua.

Hakuaika päättyy 31. lokakuuta. 

Aiheesta järjestetään 11. lokakuuta klo 14.00 verkkoseminaari ”Additional funding for Artist Residencies to support Ukrainian artists”. Tilaisuudessa apurahaneuvojamme kertoo hakukierroksen yksityiskohdista ja hänelle on mahdollisuus esittää kysymyksiä. 

Verkkoseminaari järjestetään Teamsin välityksellä, ja siihen voi ilmoittautua tällä lomakkeella.