Virtual Design Destinations

Vuoden 2020 hankkeista monet joutuivat muuttamaan suunnitelmiaan matkan varrella COVID-19-pandemian vuoksi. Niin myös Adornon hanke Nordic-Baltic Design and Craft Collaboration, jonka oli alun perin tarkoitus tuoda London Design Festivalille 2020 perinteinen näyttely.  Perinteisen näyttelyn kariuduttua Adorno päätti kuitenkin rohkeasti tuoda sisällön saataville muin keinon ja loi täysin uuden digitaalisen design- ja taidekokemuksen.

Hankkeen suunnitelmat olivat alusta alkaen rohkeat uuden 3D-tekniikan käyttöön oton osalta. 3D-mallinnosten avulla suunniteltiin rakennettavaksi digitaalinen näyttelyosio, ensimmäistä kertaa kyseisellä tekniikalla. Osana kokemusta katsoja pystyy virtuaalitodellisuudessa asettamaan näyttelyn esineiden mallinnuksia omaan kotiympäristöönsä.

Kun selvisi ettei London Design Weekin fyysistä näyttelyosiota voida toteuttaa suunnitellulla tavalla, hanke muuntui kokonaisuudessaan digitaaliseksi.  Adorno kuratoi näyttelyn teemat ja virtuaalinäyttelyiden lavasteet, kutsui esiteltävät suunnittelijat ja esineet, toteutti 3D-mallit, editoi lyhyet videoesittelyt suunnittelijoista ja tuotti interaktiivis-virtuaaliset ympäristöt jokaiselle esitellyistä kahdeksasta Pohjoismaasta ja Baltian maasta.

Näiden kahdeksan designkokoelman lisäksi samalla alustalla esitellään kuuden muun maan kokoelmat. London Design Weekin aikana toteutettiin myös kaikkien kuraattoreiden onlinehaastattelut.

Covid on vaikuttanut myös näyttelyn teemaan The new reality (Uusi todellisuus). Näyttelyn esittelytekstiä lainataksemme:

Tietoisuus meitä uhkaavasta globaalista ekologisesta, poliittisesta, taloudellisesta ja sosiaalisesta kriisistä on laajentunut käsittämään myös pandemian aiheuttaman epävarmuuden ja pelon. On entistä selvempää että meidän pitää ajatella uudelleen ja sopeuttaa elintapojamme. Onneksi myös valmius luoda uutta ja parempaa todellisuutta on suurempi kuin koskaan ennen.”

Virtuaalisisiin designkohteisiin pääset tätä kautta.