Verkostotukea myönnetty lyhyt- ja pitkäkestoisille verkostohankkeille

Independent Community Radio Network (ICRN), joka sai lyhytkestoista verkostotukea aiemman hankkeensa laajentamiseksi, yhdistää samanmielisiä radioita Baltian maissa ja Pohjoismaissa. Kuva: Ieva Černaiuskaitė

Verkostotukea on nyt jaettu uusille hankkeille. Pohjoismainen kulttuuripiste vastaanotti kaikkiaan 99 hakemusta, joista 38 oli pitkäkestoisen ja 61 lyhytkestoisen verkostotuen hakemuksia. Apurahoina jaettiin yhteensä 505 600 euroa neljälle pitkäkestoiselle ja yhdeksälle lyhytkestoiselle hankkeelle. Hakemusten hyvin laaja kirjo ilahdutti asiantuntijaryhmää, ja tuetut hankkeet edustavatkin varsin kattavasti eri kulttuurialoja.

Asiantuntijaryhmä halusi mainita kaksi lyhytkestoista verkostohanketta esimerkkeinä erityisen kiinnostavista hankkeista: Independent Community Radio Network (ICRN) sekä Peer up North Camp (PUNC).

Independent Community Radio Network tuo yhteen samanmielisiä Pohjoismaiden ja Baltian maiden alueella toimivia radiokanavia (Palanga Street Radio, Tirkultura, IDA Radio, The Lake Radio). Verkosto järjestää yhteiseen ammatilliseen kehittymiseen ja tiedon kartuttamiseen tähtäävää toimintaa, jonka tavoitteena on alan kestävän tulevaisuuden varmistaminen. Verkostossa mukana olevien radiokanavien painopiste on yhteisön tuottamassa sisällössä, jonka luomiseen osallistuvat sekä ammatti- että harrastajataiteilijat. Radiokanavien yhteisenä pyrkimyksenä on riippumattomuuden säilyttäminen, jotta varmistetaan kilpailuun perustumaton luova ympäristö kulttuurin tuottamiseksi ja levittämiseksi niin paikallisesti kuin verkossakin.

PUNC on musiikin luomiseen keskittyvä verkosto sekä musiikkitapahtuma, joka kokoaa yhteen Ruotsista, Tanskasta ja Islannista tulevia musiikintekijöitä ja -tuottajia, joiden sukupuoli-identiteetti on fxmale (= naiset, ei-binääriset henkilöt ja muut sukupuolivähemmistöt). PUNC tarjoaa musiikkialan verkostoitumismahdollisuuksia, tapaamisia ja keskusteluja. Verkoston visiona on käynnistää yhteistyötä kaikista Pohjoismaista tulevien fxmale-musiikintekijöiden ja -tuottajien välille sekä vahvistaa verkostoja ja edistää representaatiota.

Katso kaikki tuetut hankkeet täältä.

Verkostotuki mahdollistaa ammattitaiteilijoiden ja muiden kulttuurialan ammattilaisten välisiä yhteistyöjaksoja sekä ajatusten ja osaamisen vaihtoa Pohjoismaissa ja Baltian maissa. Verkostotuki on osa Pohjoismaiden ja Baltian maiden kulttuurialan liikkuvuusohjelmaa, jonka tavoitteena on vahvistaa taiteilijoiden ja muiden kulttuurialan ammattilaisten yhteistyötä Pohjoismaissa ja Baltian maissa.

Lyhytkestoisen verkostotuen seuraava haku käynnistyy elokuussa 2023. Pitkäkestoisella verkostotuella on vain yksi vuosittainen hakukierros, ja tukea voi hakea seuraavan kerran keväällä 2024.