Verkostotukea myönnettiin laajalle kirjolle erilaisia hankkeita

Patsas etualalla ja suurkaupunki alhaalla taustalla.

Verkostotuen vuoden 2021 ensimmäisen hakukierrokset apurahat on nyt jaettu. Pohjoismaiselle kulttuuripisteelle jätettiin yhteensä 51 hakemusta, joista 13 oli pitkäkestoiseen verkostotukeen ja 38 lyhytkestoiseen verkostotukeen. Jaetun tuen yhteissumma oli 648 562 euroa, ja tukea sai 5 pitkäkestoista hanketta ja 13 lyhytkestoista hanketta.

Verkostotuen uusi asiantuntijaryhmä kommentoi kolmivuotisen kautensa ensimmäistä hakukierrosta seuraavasti:

“Huomioimme erittäin vahvasti Covid 19 -pandemian aiheuttamat seuraukset Pohjoismaille ja Baltian maille. Tarvitaan useita panostuksia tukemaan kulttuurielämän ja luovien alojen toipumista niin paikallisella, alueellisella, kansallisella kuin kansainväliselläkin tasolla.  Tämän kaltainen elpyminen tulee tapahtumaan fyysisen ja digitaalisen rajamailla. Pohjoismaiden ja Baltian maiden kulttuurivaihdolla on aivan uusi alue valloitettavanaan!

Toinen kasvava ja huolestuttava näkymä on ilmastonmuutoksen seuraukset sekä syrjäisempien seutujen osallistaminen Pohjoismaiden ja Baltian maiden kulttuurihankkeisiin. Miten kulttuurialan verkostoituminen voi edistää kestävää kehitystä olematta liian instrumentaalista? Entä miten pääkaupunkien ulkopuolisia alueita voidaan osallistaa ja varmistaa, että kulttuuri kuuluu kaikille? Meidän tulee asiantuntijoina ottaa huomioon väestörakenne ja kulttuurin infrastruktuuri koko alueella, kuten myös erilaiset toisiinsa kietoutuvat historialliset yhteydet. Tämä ei totisesti ole helppo tehtävä, mutta on kuitenkin tärkeää, että sovellamme uuttia ja erilaista asteikkoa luoviessamme nykyisessä ja tulevaisuuteen suuntaavassa kulttuurimaisemassa Pohjoismaiden ja Baltian maiden kontekstissa.”

Asiantuntijaryhmä oli hyvillään siitä, että hakemusten kirjo oli erittäin laaja. Tuetut hankkeet edustavat hyvin erilaisten kulttuurialojen kirjoa. Nordic network for rethinking art museums of the future, jolle myönnettiin pitkäkestoinen verkostoapuraha, on hyvä esimerkki nykytilanteen aiheuttaman muutoksen käynnistämästä hankkeesta – hanke pohtii eri näkökulmista, mihin museoita ylipäätään tarvitaan.  Toiset verkostot, kuten Baltic Circus Grass-root Network, keskittyvät kehittämään jotakin tiettyä näkökulmaa tietyllä kulttuurin alalla, kun taas toiset hankkeet työskentelevät verkostona temaattisen ja poikkitaiteellisen lähestymisen kautta. Hyvä esimerkki temaattisesta lähestymistavasta on Forest School Network, joka kokoaa yhteen taiteilijoita ja taidelaitoksia kehittymään yhdessä kohti uudenlaisen poikkitaiteellisen vertaisjohdettua kehittymisen alustaa. Verkoston tavoitteena on saada Pohjoismaat ja Baltian maat mukaan kulttuurihankkeeseen, jonka tavoitteena on pitkäaikainen yhteistyö ja vuorovaikutus maiden välillä. Toiminta keskittyy poikkitaiteellisiin ekologisiin kysymyksiin, joiden yhteisenä lähtökohtana on ensimmäisessä vaiheessa metsä.

Toinen esimerkki asiantuntijoiden valitsemista tähtihankkeista on Krabstad Network. Krabstadt on eri medioita yhdistävä hanke hanke, joka käsittelee pohjoismaista kulttuuria ja historiaa soveltamalla elementtejä populaarikulttuurista, kuvataiteesta ja esittävistä taiteista sekä kasvatustieteistä.

Katso kaikki tukea saaneet hankkeet täältä.

 

Verkostotuki mahdollistaa ammattitaiteilijoiden sekä taide- ja kulttuurialojen muiden ammattilaisten välisiä yhteistyöjaksoja sekä ajatusten ja osaamisen vaihtoa Pohjoismaissa ja Baltian maissa. Verkostotuki on osa Pohjoismaiden ja Baltian maiden kulttuurialan liikkuvuusohjelmaa, jonka tavoitteena on vahvistaa kulttuuri- ja taidealan yhteistyötä Pohjoismaissa ja Baltian maissa.

Lyhytkestoisen verkostotuen seuraava hakukierros avautuu 20 elokuuta 2021. Pitkäkestoisella verkostotuella on vain yksi hakukierros vuodessa, ja seuraavan kerran pitkäkestoista tukea voi hakea keväällä 2022.