Verkostohanke uudistaa nykykäsityötä koskevaa kriittistä keskustelua

Nordic Platform for Critical Craft Theory on verkosto, jossa vaihdetaan Pohjoismaiden nykykäsityöhön liittyvää tietoa ja asiantuntemusta.  Verkosto sai vuonna 2018 lyhytkestoista verkostotukea, ja se arvioitiin yhdeksi vuoden parhaimmista lyhytkestoisista verkostohankkeista.

Verkostossa on mukana käsityötieteen pohjoismaisia asiantuntijoita, ja se on pyrkinyt lisäämään ymmärrystä käsityön esteettisestä monimuotoisuudesta. Verkosto on myös auttanut vahvistamaan nykykäsityöhön liittyvää kriittistä ja analyyttista kieltä Pohjoismaissa.

Verkoston seminaareissa ja työpajoissa on muokattu ja uudistettu pohjoismaisia ja kansainvälisiä näkemyksiä pohjoismaisuudesta. Lisäksi on pyritty huomioimaan saamelaisen käsityön (sámi duodji) sekä ei-pohjoismaisen ja ei-länsimaisen käsityön kaltaisia esteettisiä perinteitä, jotka haastavat ja laajentavat käsitystä yhteisestä pohjoismaisesta estetiikasta, politiikasta ja perinnöstä.

”Verkosto tarjosi hyvän tilaisuuden ymmärtää, mitkä asiat askarruttavat pohjoismaisia kollegojani eri puolilla kenttää: tutkijoita, tekijöitä, kuraattoreita, pieniä ja suuria toimijoita ja niitä, jotka ovat aliedustettuina. Samalla sain upean tilaisuuden tutustua alan pohjoismaisiin avaintoimijoihin, jotka eivät rehellisesti sanottuna olleet minulle ennestään kovin tuttuja. Koen saaneeni valtavasti uusia kontakteja, joita aion taatusti hyödyntää ja jakaa kollegoilleni tulevaisuudessa.

Työpajat tarjosivat hedelmälliset edellytykset tuulettaa käsityksiä pohjoismaisesta nykykäsityöstä. Vie kuitenkin aikaa ennen kuin saadaan rakennettua työkalut ja kieli, joilla voidaan riittävän täsmällisesti keskustella käsityön, käsityöpohjaisen ilmaisun ja materiaalisuuden nykytilasta. Kriittinen ajattelu vaatii uutta terminologiaa, ja uudet näkökulmat vaativat kypsymisaikaa vakiintuakseen osaksi yhteistä kieltä.

Verkostotukea myönnetään ilman vaatimusta lopputuotteesta. Verkoston jäsenet pitivätkin hyvin arvokkaana sitä, että työpajat ovat avoimia ja että työn ei odotettu johtavan näyttelyyn tai muuhun tavanomaiseen fyysiseen lopputulokseen.

”Koen saaneeni verkostolta paljon vahvistusta sille, että pohtimamme asiat, kuten tasa-arvo, oikeudenmukaisuus ja monimuotoisuus, on sisällytettävä osaksi oman museomme ja vastaavien instituutioiden perimää. Pyrimme itse asiassa juuri tähän (työn alla olevassa) uudessa strategiassa, joten oli hienoa nähdä, miten hyvin olemme sen suhteen kartalla. Strategia nivoutuu tiiviisti verkostossa keskusteltuihin aiheisiin.

Norwegian Crafts on julkaissut verkkosivuillaan kaksi hankkeeseen liittyvää artikkelia, jotka ovat kaikkien luettavissa: