Network

Verkosto

Pohjoismaisella kulttuuripisteellä on laaja verkosto kaikkialla Pohjolassa. Alla voit tutustua joihinkin yhteistyökumppaneihimme sekä yli 40 tukemaamme residenssiin.

 

Pohjoismainen verkosto

Nordisk kulturkontakt samarbetar med olika parter internationellt, inom Norden, nationellt och lokalt i Finland. Samarbete sker även med enskilda aktörer inom konst- och kulturfältet.

Därutöver samarbetar Nordisk kulturkontakt stadigt också med andra Nordiska hus och – institut samt baltiska kontor. Samarbetsavtalen innebär bland annat att man kan få information och rådgivning om stödprogrammen på det lokala språket vid dessa nordiska och baltiska institutioner.