Volt

Volt on lasten ja nuorten kulttuuri- ja kieliohjelma, joka pyrkii saamaan nuoria kiinnostumaan muiden maiden taiteesta, kulttuurista ja kielistä.

Kohderyhmänä ovat enintään 25-vuotiaat henkilöt Pohjoismaissa.

Mihin tukea voi hakea?

Tukea voi hakea hankkeisiin, jotka on suunnattu lapsille ja enintään 25-vuotiaille nuorille ja joissa painotetaan lasten ja nuorten omaa luovaa tekemistä ja osallisuutta kulttuuriin ja taiteeseen. Tukea myönnetään kaikille kulttuurin ja taiteen aloille, kuten elokuville, kirjallisuudelle, näyttämötaiteelle, kuvataiteelle, kulttuuriperinnölle ym., mikäli kaikki muut ehdot täyttyvät.

Esimerkkejä hyväksyttävistä hankkeista:

 • teos, hanke tai muu aloite, joka tuotetaan luovan prosessin avulla
 • suunnitelmat, jotka mahdollistavat kulttuurivaihtoa ja pitkäkestoista yhteistyötä hankkeen kohderyhmän (enintään 25-vuotiaiden henkilöiden) keskuudessa
 • toiminta, joka synnyttää keskustelua ja vuoropuhelua pohjoismaisista kielistä, taiteesta ja kulttuurista lasten ja nuorten näkökulmasta.

Tukea ei voi hakea seuraaviin:

 • urheilutoiminnot
 • opintomatkat tai -stipendit
 • partiotoiminta
 • poliittinen toiminta
 • kaupalliset hankkeet tai kaupallinen toiminta, jonka tavoitteena on tuottaa taloudellista voittoa
 • jo toteutettuihin hankkeisiin. Tällä tukimuodolla tuetut hankkeet voivat alkaa aikaisintaan 8 viikkoa hakuajan umpeutumisesta

Talous

Tukea voi hakea 10 000–70 000 euroa. Muuta rahoitusta on oltava vähintään 30 %. Se voi koostua luontoissuorituksista eli talkootyöstä tai vastaavasta.

Volt-tuki voi siis kattaa enintään 70 % hankkeen kokonaiskustannuksista.

Enintään 85 % hankkeesta voidaan rahoittaa muiden yhteispohjoismaisin varoin, kuten Pohjoismaiden kulttuurirahaston ja NordPlusin, myöntämin tuin. Volt-tuen ja muiden pohjoismaisten organisaatioiden yhteenlaskettu tuki saa siten olla enintään 85 % kokonaisbudjetista.

Voit tarkastella esimerkkiä yksityiskohtaisen budjettiliitteen laatimisesta napsauttamalla linkkiä.

Kuka voi hakea tukea?

Kaikki kulttuuri- ja opetusalan toimijat voivat hakea tukea, jos hanke täyttää ohjelman vaatimukset. Hyväksytyt hakijat:

 • yksityishenkilöt
 • ryhmät
 • järjestöt, ryhmät, instituutiot ja yhdistykset.

Volt-tukea saadakseen hankkeen tulee perustua vähintään kolmen Pohjoismaan (Ahvenanmaa, Färsaaret, Grönlanti, Islanti, Norja, Ruotsi, Suomi ja Tanska) väliseen yhteistyöhön. Lisäksi hanke on toteutettava vähintään yhdessä näistä maista.

Hakijan ei tarvitse olla itse nuori, mutta hänellä tulee olla kokemusta kohderyhmän kanssa työskentelystä.

Hakijan tulee asua Pohjoismaissa, mutta Pohjoismaiden kansalaisuutta ei edellytetä.

Hankkeeseen voi mielellään osallistua myös Pohjoismaiden ulkopuolisia tahoja, mutta ohjelmassa ei myönnetä varoja tällaisiin tahoihin liittyvien kustannusten kattamiseksi.

Kuinka hakemus arvioidaan?

Hakemuksessa arvioidaan lähinnä osallistujien mahdollisuuksia vaikuttamiseen, sekä heidän heidän osallisuutta luovaan ja taiteelliseen työskentelyyn. Kokonaisvaltainen arvio perustuu yllä oleviin kriteereihin sekä siihen kuinka hyvin hakemus välittä seuraavaa:

Lasten ja nuorten osallistuminen
Ohjelma tukee hankkeita, jotka on suunnattu lapsille ja enintään 25-vuotialle nuorille. Arvioinnissa painotetaan voimakkaasti hankkeita, joissa nuoret ovat mahdollisimman aktiivisesti mukana hankkeen kaikissa vaiheissa. Arvioinnissa tarkastellaan nuorten mahdollisuuksia omaan luovaan toimintaan, osallisuuteen ja hankkeen päätöksiin osallistumiseen sekä sitä, kuinka oleellisia hankkeen toiminnot ovat lasten ja nuorten kannalta. Lisäksi arvioidaan pedagogiset menetelmät ja prosessit, joita hankkeessa sovelletaan tavoitteiden saavuttamiseksi.

Pohjoismainen ulottuvuus ja yhteistyö
Hanke edistää Pohjoismaiden lasten ja nuorten yhteistä luovaa toimintaa, verkostoitumista tai muuta vuorovaikutusta. Hankkeen pyrkimys luoda uutta ja mielellään pitkäkestoista yhteistyötä on tärkeä. Hankkeen tulee lisätä pohjoismaisten tapaamisten ja yhteistyön merkitystä sekä saada aikaan vuorovaikutusta vähintään kolmesta Pohjoismaasta tulevien toimijoiden välille.

Projektin kulttuurinen ulottuvuus
Projektin keskiössä on lasten ja nuorten oma luovuus ja heidän oma taiteellinen luova toimintansa. Projekti lisää kiinnostusta taiteeseen, kulttuuriin, kieliin ja yhteiskuntiin Pohjoismaissa. Projekti edistää inklusoivaa, kiinnostavaa ja kehittävää taidetta ja kulttuurielämää.

Hankkeen kieliulottuvuus
Hanke ja sen aktiviteetit saavat mielellään kehittää nuorten pohjoismaisten kielten ymmärrystä sekä lisätä kiinnostusta pohjoismaisten kielten monimuotoisuutta ja kielirajat ylittävää kommunikaatiota kohtaan.

Osallisuus ja tasa-arvoisuus
Hankkeelle on eduksi, jos se heijastaa yhteiskunnan monimuotoisuutta sukupuolen, sukupuoli-identiteetin ja -ilmaisun sekä kulttuuritaustan ja etnisen taustan ja toimintakyvyn suhteen.

Strateginen suuntaus
Yhtenä arviointiperusteena ovat asiakirjat Pohjoismaiden ministerineuvoston kulttuuriyhteistyön strategia 2013–2020 ja Lapset ja nuoret Pohjolassa: Pohjoismaiden ministerineuvoston poikkihallinnollinen strategia 2016—2022.

 

Katso vastaukset ohjelmistamme yleisemmin esitettyihin kysymyksiin.

 

Huomaathan, että kaikkien ohjelmien hakuajat sulkeutuvat klo. 15.59 Suomen aikaa. Tuetut projektit saavat alkaa aikaisintaan 5 viikkoa Volt-tukiohjelman hakuajan umpeutumisesta.


Haku­ajat:
01.06.2019 – 12.08.2019 15:59


Esikatsele hakemus­lomake ›

Lähetä hakemus ja raportoi

Siirry hakemukseesi