Demos

Demos on pohjoismaisen kansalaisyhteiskunnan tukiohjelma. Vahva ja elinvoimainen kansalaisyhteiskunta on pohjoismaisen demokratian peruspilari ja tärkeä kanava, jonka kautta Pohjoismaiden kansalaiset saavat äänensä kuuluviin ja voivat edistää tärkeänä pitämiään asioita poliittisten järjestöjen ulkopuolella.

Pohjoismaiset yhteistyöministerit ovat hyväksyneet uuden pohjoismaiselle kansalaisyhteiskunnalle tarkoitetun tukiohjelman, josta kansalaisjärjestöt voivat hakea rahoitusta Pohjoismaiden rajat ylittäviin tapaamisiin ja verkostoitumiseen. Ohjelma käynnistyy syksyllä 2022.

Mihin tukea voi saada?

Demos-tukiohjelmasta tuetaan hankkeita ja verkostoja, jotka edistävät kansalaisyhteiskunnan kohtaamisia ja osallistumista kulttuuriseen, poliittiseen ja yhteiskunnalliseen toimintaan.

Projektiin voi kuulua esimerkiksi:

  • kokouksia, konferensseja, workshoppeja, henkilöstövaihtoa tai koulutusta
  • uusien ideoiden ja tiedon vaihtoa järjestöjen kesken

Tukea ei myönnetä:

  • yksityishenkilöille
  • kaupallisille hankkeille tai muuhun kaupalliseen toimintaan, jonka tarkoituksena on tuottaa voittoa
  • säännöllisiin käyttökustannuksiin, esimerkiksi tarvikkeiden ostoon, huonekaluihin tai palkkakuluihin, jotka eivät suoraan liity projektiin
  • toimintaan, joka on jo toteutettu. Ohjelman tukeman toiminnan aikaisin aloitusajankohta on kahdeksan viikkoa tuen viimeisen hakupäivän jälkeen.

Ketkä voivat hakea tukea?

Tukea voivat hakea kaikkien alojen kansalaisjärjestöt. Hakija voi olla yhdistys, säätiö, hyväntekeväisyysjärjestö, kansalaisjärjestö, etujärjestö, työmarkkinajärjestö, uskonnollinen yhteisö, sosiaalinen yritys tai osuuskunta tai muu ei-valtiollinen järjestö.

Demos tukee hankkeita, joissa on edustettuna vähintään kolme (3) Pohjoismaata:

  • Pohjoismailla tarkoitetaan: Suomi, Ruotsi, Norja, Tanska, Islanti, Ahvenanmaa, Färsaaret ja Grönlanti.

Tukea voivat saada vain Pohjoismaissa (Suomi, Ruotsi, Norja, Tanska, Islanti, Ahvenanmaa, Färsaaret, Grönlanti) toimivat järjestöt. Tuettavaan toimintaan täytyy osallistua toimijoita vähintään kolmesta Pohjoismaasta tai itsehallintoalueelta. Toimintaan voi lisäksi osallistua Pohjoismaiden ulkopuolella toimivia kumppaneita.

Yksityishenkilöt eivät voi hakea tukea.

Kuinka hakemus arvioidaan?

Arvioinnissa huomioidaan yllämainitut kriteerit. Eduksi on, jos hakemuksessa on huomioitu:

Visio 2030

Hanke edistää Pohjoismaisen ministerineuvoston Visio 2030:n 11. tavoitetta vahvasta pohjoismaisesta kansalaisyhteiskunnasta.

Kestävä kehitys, yhdenvertaisuus sekä lasten ja nuorten näkökulmat

Hanke edistää yhtä tai useampaa mainituista teemoista Pohjoismaisen ministerineuvoston ohjenuoran mukaan.

Pitkäkestoisuus ja uudet yhteistyösuhteet

Hankkeen tarkoituksena on luoda uusia yhteistyökumppanuuksia ja/tai rakentaa pitkäkestoista pohjoismaista yhteistyötä.

Talous

Demos-tuki ja muiden vastaavien pohjoismaisten tahojen myöntämä tuki saa olla korkeintaan 85% projektin koko budjetista. Muita pohjoismaisia tahoja ovat esimerkiksi Pohjoismainen kulttuurirahasto tai Nordplus. Haetun tukisumman lisäksi hankkeella on oltava vähintään 15% muuta rahoitusta, joka voi olla in kind -rahoitusta.

In kind -rahoitus merkitsee, että projektin rahoitukseksi voidaan rahan asemesta lukea tavaroita tai palveluita, esimerkiksi vapaaehtoistyö voidaan hyväksyä budjettiin. Hakemukseen liitettävässä budjetissa on eriteltävä, mistä in kind -rahoitus koostuu, ja summa on voitava katsoa kohtuulliseksi projektin toteuttamisen kannalta. Täältä löydät esimerkin yksityiskohtaisesta budjettiliitteestä.

Hakemukset

Uuden tukiohjelman ensimmäinen hakukierros käynnistyy syksyllä 2022. Huomaathan, että kaikkien ohjelmien hakuajat sulkeutuvat klo. 15.59 Suomen aikaa (GMT +02:00).

Lähetä hakemus ja raportoi

Siirry hakemukseesi