Mentorointi

Pohjoismaiden ja Baltian maiden kulttuurialan liikkuvuusohjelma vahvistaa kulttuuri- ja taidealan yhteistyötä Pohjoismaissa ja Baltiassa. Ohjelma keskittyy lisäämään osaamisvaihtoa, yhteyksiä, läsnäoloa ja kiinnostusta Pohjoismaiden ja Baltian taiteeseen ja kulttuuriin. Liikkuvuusohjelma koostuu kolmesta tukimuodosta: liikkuvuustuesta, verkostotuesta ja residenssikeskusten tuesta.

Tietoa apurahansaajille koronaviruksen johdosta

Tavoite 

Pohjoismaiden ja Baltian maiden kulttuurialan liikkuvuusohjelmaan sisältyvä mentorointimoduuli luotiin, jotta taiteilijat ja muut kulttuuriammattilaiset voisivat kehittää ja jakaa näkemyksiä ja osaamista sekä oppia toistensa kokemuksista. Tavoitteena on edistää pitkäkestoisia suhteita kulttuurisen liikkuvuuden alalla.

Säännöllisiin tapaamisiin perustuva mentorointi on vuorovaikutteinen suhde, jossa tapahtuva keskinäinen oppiminen hyödyttää sekä mentoria että mentoroitavaa.

Prosessi sisältää yhteisiä tapaamisia, joissa vaihdetaan kokemuksia ja siirretään osaamista yli maiden ja taiteenalojen rajojen.

Moduuli tukee alueen paikallisia taide- ja kulttuuriyhteisöjä pitkäjänteisen, kestävän ja sitoutuneen yhteistyön avulla.

Rakenne

Ohjelman lähtökohtana on kunkin mentorin ja mentoroitavan ainutlaatuinen luonne. Toteutustapana ovat kahdenkeskiset tapaamiset, joiden lisäksi Helsingin Pohjoismainen kulttuuripiste järjestää kaksi kaikkien mentoriparien yhteistapaamista. Ne tarjoavat mahdollisuuden monialaiseen kokemustenvaihtoon ja vertaistukeen.

Mentoripari päättää itse sopivasta tapaamisaikataulusta ja -rutiinista. Tapaamisista kaksi järjestetään fyysisesti parin kotimaissa, mikä mahdollistaa kiinnostuksen kohteiden jakamisen, kohtaamiset muiden taiteilijoiden kanssa, yhteydet paikalliseen taide- ja kulttuurikenttään sekä uusien kontaktien saamisen alueelta. Pari vastaa tapaamisjärjestelyistä itse.

Kaikki mentoriparit osallistuvat lisäksi kahteen yhteistapaamiseen, joissa on mahdollista verkostoitua, jakaa kokemuksia ja opetuksia sekä keskustella yhteisesti kiinnostavista aiheista. Tapaamisista vastaa Pohjoismainen kulttuuripiste.

Osallistujilta edellytetään vahvaa sitoutumista ohjelmaan sekä aktiivista osallistumista kaikkiin tapaamisiin ja ohjelmaan liittyvien tehtävien hoitamiseen.

Mentori ja mentoroitava allekirjoittavat ennen mentorointikauden alkua yhteisen sopimuksen. Kauden loputtua lähetetään loppuraportti.

Historia ja tausta

Pohjoismaiden ja Baltian maiden kulttuurialan liikkuvuusohjelma on tukenut vuodesta 2009 lähtien ammattitaiteilijoita ja muita kulttuurialan ammattilaisia Pohjoismaissa ja Baltian maissa. Ohjelman liikkuvuustuki tarjoaa hakijoille mahdollisuuden luoda yhteyksiä sekä hankkia osaamista ja tietoa alueen eri osista.

Mentoroinnin tavoitteena on vahvistaa näitä kohtaamisia.

Ohjelmassa ei edellytetä minkäänlaista taiteellisen sisällön tuottamista.

Ketkä voivat hakea?

Mentoroitaviksi voivat hakea nuoret, enintään 30-vuotiaat ammattitaiteilijat ja kulttuurialan ammattilaiset.

Hakijan tulee asua joko Pohjolassa (Suomi, Ruotsi, Norja, Tanska, Islanti, Ahvenanmaa, Färsaaret ja Grönlanti) tai Baltiassa (Viro, Latvia, Liettua), mutta hänen ei tarvitse olla Pohjoismaiden tai Baltian maiden kansalainen.

Vammaiset hakijat voivat tuoda mukanaan henkilökohtaisen avustajan.

Opiskelijat eivät voi hakea mukaan.

Keitä mentorit ovat?

Ohjelman mentorit on valittu ennalta. He ovat asemansa vakiinnuttaneita ammattitaiteilijoita ja muita kulttuuriammattilaisia Pohjoismaista tai Baltiasta. Kaikilla on monivuotinen kokemus.

Hakijoiden tulee ilmoittaa haluamansa mentorin nimi hakemuksessa. Huomaa, että mentori ei voi asua samassa maassa kuin mentoroitava.

Kuka päättää mentoreista, mentoroitavista ja mentoripareista?

Mentoripareista päättää liikkuvuustuen asiantuntijaryhmä.

Mikä on aikataulu?

Mentorointikausi on 6 kuukautta: lokakuusta 2022 maaliskuuhun 2023. Mentoriparin yksilötapaamiset on järjestettävä tänä aikana. Tapaamisista kaksi tulee järjestää fyysisesti mentoriparin kotimaissa, minkä lisäksi ohjelman kaikille osallistujille järjestetään kaksi pakollista yhteistapaamista.

Haun alkaminen: 28. helmikuuta 2022

Haun päättyminen: 28. maaliskuuta 2023

Päätöskokous: 20. toukokuuta 2022 (mentoriparien muodostaminen)

Ohjelman kesto: lokakuu 2022–maaliskuu 2023 (6 kuukautta). Kyseessä on kuusi kuukautta kestävä intensiivinen mentorointipilotti kuukausittaisine tapaamisineen.

Lokakuu 2022
13.–14.10.2022: fyysinen aloitustapaaminen, jossa kaikki 10 mentoria ja 10 mentoroitavaa tapaavat Helsingissä. (Yksi päiväkorvaus, koska tapaaminen vie molempina päivinä puoli päivää)

Marraskuu 2022
Mentoriparin fyysinen tapaaminen. Ajankohdan päättää pari. (Yksi päiväkorvaus)

Joulukuu 2022
Mentoriparin verkkotapaaminen. Ajankohdan päättää pari. (Yksi päiväkorvaus)

Tammikuu 2023
12.1.2022: välitapaaminen, jossa kaikki 10 mentoria ja 10 mentoroitavaa tapaavat verkossa. (Yksi päiväkorvaus)

Helmikuu 2023
Mentoriparin fyysinen tapaaminen. Ajankohdan päättää pari. (Yksi päiväkorvaus)

Maaliskuu 2023
27.–28.3.2023: fyysinen lopputapaaminen, jossa kaikki 10 mentoria ja 10 mentoroitavaa tapaavat Helsingissä. (Yksi päiväkorvaus, koska tapaaminen vie molempina päivinä puoli päivää)

Matkat ja tukikelpoiset kustannukset

Tuki perustuu kiinteään korvaukseen ja kattaa matkat, päivärahat ja muut suoraan tapaamisiin liittyvät kulut ohjelmakaudella. Kiinteä korvaus lasketaan liikkuvuustuen kiinteiden korvaussummien mukaan.

Lisäksi maksetaan 158 euron päiväkorvaus tapaamispäiviltä. Kuukaudessa korvataan yksi tapaamispäivä eli yhteensä korvataan 6 työpäivää. Työpäivien aikataulusta ja tunneista päättää mentoripari itse.

Mentoriparin on tehtävä matka- ja majoitusvaraukset itse. Mentoripari päättää itse myös kiinteän matkakorvauksen ja päivärahan käytöstä.

Etsi ja valitse mentorisi

Voit hakea pariksesi vain yhtä mentoria ja lähettää vain yhden hakemuksen per hakukierros.  Mentori ei voi asua samassa maassa kuin sinä.

 

 

Mentorit

Christian Bermudez

Christian Bermudez. Foto: R. Svela

MENTORI | kuva- ja näyttämötaide, julkinen taide

Christian Bermudez on taiteilija ja kouluttaja, joka työskentelee Norjan teatteriakatemiassa. Taiteilijana Bermudezia kiehtovat mukaansatempaavat ja transformatiiviset kokemukset. Hänen asiantuntemuksensa kattaa kuva- ja näyttämötaiteen, ja painopiste on mustavalkoajattelun haastamisessa.

Christian Bermudez oli mukana luomassa ja perustamassa Biblo Tøyenia – innovatiivista lasten- ja nuortenkirjastoa, joka toimii nykyisin oppimislaboratoriona. Hän on vetänyt useita sosiaaliseen muutokseen, taiteeseen ja kirjallisuuteen liittyviä projekteja yhdessä eri alojen ammattilaisten ja taiteilijoiden kanssa.

Christian Bermudez on opiskellut Oslon taidekorkeakoulussa ja Norjan elokuvakoulussa.

christianbermudez.com

Pääasialliset taiteenalat: kuva- ja näyttämötaide, julkinen taide

Nykyinen asuinpaikka: Fredrikstad, Norja

 

Elísabet Gunnarsdóttir

Elísabet Gunnarsdóttir. Foto: Halldór Sveinbjörnsson

MENTORI | kuvataide, arkkitehtuuri ja muotoilu 

Arkkitehdiksi opiskellut Elísabet Gunnarsdóttir on Listasafn ASÍ -taidemuseon kuraattori ja museonjohtaja sekä ArtsIceland-residenssin ja Gallerí Úthverfa / Outvert Art Spacen perustaja. Hän on perustanut myös Luoteis-Islannin Ísafjörðurissa toimivan kol&salt ehf. -suunnittelutoimiston. Elísabet Gunnarsdóttir on toiminut aiemmin johtajana Pohjoismaiden ministerineuvoston alaisessa Dalsåsenin pohjoismaisessa taiteilijakeskuksessa Norjassa (www.nkdale.no) ja Fogo Island Arts -nykytaideorganisaation (www.fogoislandarts.ca) perustajajohtajana Kanadassa. Hän on ollut mukana Fogo Island Inn -hotellin suunnittelijatiimissä ja johtanut useita muita projekteja kanadalaisen Shorefast Foundation -hyväntekeväisyysjärjestön (www.shorefast.org) toimeksiannosta. Elísabet matkustaa ympäri Islantia taideprojektien ja -näyttelyiden perässä ja jakaa aikansa Reykjavikin ja kotipaikkansa Ísafjörðurin välillä.

listasafnasi.is

Pääasialliset taiteenalat: kuvataide, arkkitehtuuri ja muotoilu

Nykyinen asuinpaikka: Reykjavik, Islanti

 

Gleb Divov

Gleb Divov. Foto: Hanna Paukštė

MENTORI | musiikki, media, visuaalinen taide ja taidekäsityö

Gleb Divov on keksijä, monialainen immersiivisen taiteen tekijä ja säveltäjä, OG CryptoArtist, kuraattori, creative technologist, NFT:n ja luovan tekoälyn pioneeri, joka uudistaa kulttuuria yhdistelemällä tekniikkaa disruptiivisesti musiikkiin, taiteeseen, psykologiaan ja muihin osa-alueisiin. Divovin töitä on esitelty monissa kansainvälisissä tapahtumissa, joista voidaan mainita Vancouver Biennale, Tallinn Triennial of Applied Arts sekä Tallinn Photo Week, Digital Art Festival Manchester ja ArtVilnius Art Fair.

Hänen töitään on otettu pysyvästi itävaltalaisen Francisco Carolinum Linz -museon ja suomalaisen Museum of Teletext Artin kokoelmiin.

Divov on toiminut puhujana muun muassa seuraavissa kansainvälisissä tapahtumissa: SCREENxSCREEN, Login, ETHDenver, Vancouver Biennale Art & Technology, Indie Week, VRAF, MVMF ja Creative AIxMusic.
Gleb Divov on liettualaisen Užupisin tasavalta -mikrovaltion kulttuuri- ja innovaatioministeri, ja hän on saanut Liettuan tasavallan myöntämän Artistic Creator -arvonimen.

fayr.org/gleb-divov/

Pääasialliset taiteenalat: musiikki, media, visuaalinen taide ja taidekäsityö

Nykyinen asuinpaikka: Užupisin tasavalta, Vilna, Liettua

 

Inga Žolude

Inga Žolude. Foto Matīss Markovskis

MENTORI | kirjallisuus

Inga Žolude on kirjoittanut kymmenen kirjaa: romaaneja, novellikokoelmia ja yhden lastenkirjan. Žoluden teos ”Solace for Adam’s Tree” sai Euroopan unionin kirjallisuuspalkinnon, ja yksi hänen novelleistaan otettiin mukaan Best European Fiction 2014 -antologiaan. Inga Žolude on vertailevan kirjallisuudentutkimuksen tohtori ja Fulbright-stipendiaatti. Hän on opettanut kirjallisuuden teoriaa ja luovaa kirjoittamista akateemisella tasolla sekä lukuisissa työpajoissa. Vuonna 2022 hän toteuttaa verkossa ja fyysisesti sarjan luovan kirjoittamisen oppitunteja nimeltä Write Your Book in 12 Months. Inga Žoludella on ollut keskeinen rooli suurissa kirjallisuusorganisaatioissa ja -projekteissa Latviassa, Baltiassa ja kansainvälisesti. Viimeksi hän toimi Latvian Riiassa järjestetyn kansainvälisen Prose Readings -kirjallisuusfestivaalin pääkuraattorina.

Inga Žoluden kiinnostus kirjallisuuteen, sen teemoihin ja luovaan prosessiin on laajaa ja ulottuu elämäkertakirjoittamisesta kokeellisiin teksteihin sekä tekstiperformanssiin. Hiljattain hän on toiminut myös käsikirjoittajana.

latvianliterature.lv/en/writers/20

Pääasialliset taiteenalat: kirjallisuus:

Nykyinen asuinpaikka: Riika, Latvia

 

Israel Aloni

Israel Aloni. Foto: Adam Wheeler.

MENTORI | tanssi

Itsenäinen koreografi, kouluttaja, esiintyjä, kirjoittaja ja provokaattori

Aloni on tehnyt koreografina tinkimätöntä työtä, jonka kontekstina ovat nykyteoriat ja yhteiskunnallis-poliittinen liikehdintä. Alonin teoksia on esitetty ympäri maailmaa, ja taiteilijan ilmaisu ylittää maa- ja sovinnaisuusrajoja.

Tällä hetkellä Aloni toimii seuraavissa tehtävissä: taiteellinen johtaja ilDancessa, joka on itsenäinen göteborgilainen nykytanssiryhmä ja -organisaatio; arkkitehti ja projektipäällikkö kansainvälisessä iCoDaCo-nykytanssiryhmässä, joka on saanut tukea Luova Eurooppa -ohjelmasta, sekä taiteellinen johtaja Ruotsin nousevia nykytanssijoita tukevassa ja esittelevässä COMPASS-infrastruktuurissa. Vuonna 2018 Aloni oli aloitteentekijänä ja johtajana Tr.IPP:ssä, joka oli ainutlaatuinen väylä Australian Melbournen nouseville taiteilijakyvyille.

Aloni toimii asiantuntijana Tanskan Bornholmilla sijaitsevassa BIRCA-residenssikeskuksessa sekä Australian Tasmaniassa toimivassa Tasdancessa.

israelaloni.com

Pääasialliset taiteenalat: tanssi

Nykyinen asuinpaikka: Göteborg, Ruotsi

 

Jenni Koski

Jenni Koski. Foto: Sofie Jokinen.

MENTORI | elokuva ja media 

Jenni Koski on valmistunut filosofian maisteriksi Joensuun yliopistosta ja luovan median maisteriksi australialaisesta RMIT-yliopistosta. Hän on toiminut yli vuosikymmenen ajan vapaana elokuvantekijänä, tuottajana ja projektipäällikkönä taide- ja kulttuurialoilla. Vuonna 2021 Koskesta tuli European Women’s Audiovisual Network -verkoston (EWA) johtaja. Sitä ennen hän työskenteli useissa eurooppalaisissa, pohjoismaisissa ja suomalaisissa tasa-arvoalan hankkeissa ja luottamustehtävissä yli 7 vuoden ajan pyrkien vahvistamaan luovien alojen naisten uraedellytyksiä. Tällä hetkellä Jenni Koski rakentaa tiimeineen ohjelmia ja strategioita, jotka tukevat audiovisuaalisen alan kestävää, tasa-arvoista ja monimuotoista kehitystä Euroopassa ja ennen kaikkea EWA-verkostossa.

LinkedIn

Pääasialliset taiteenalat: elokuva ja media

Nykyinen asuinpaikka: Helsinki

 

Jesper de Neergard

Jesper De Neergaard. Foto: Kjaer Dideriksen.

MENTORI│tanssi

Jesper de Neergaard on esihistoriaan keskittyvä arkeologi ja koulutettu teatteriohjaaja, joka on toiminut 22 vuoden ajan nykytanssin esitys-, tuotanto- ja residenssi-instituutioiden taiteellisena johtajana. Elokuuhun 2022 saakka hän työskentelee tanskalaisen Bora Bora -teatterin taiteellisena johtajana. De Neergaard on ollut jäsenenä IETM-verkostossa 20 vuoden ajan sekä Aerowavesissa ja European Dance House Networkissa 8 vuoden ajan. Hänen laajaa verkostoaan ja osaamistaan täydentävät lukuisat yhteistyöhankkeet kansainvälisten seurueiden kanssa. Vuonna 2011 perustettu Bora Bora on loistanut projektien kehittelyssä ja toteutuksessa. Esimerkkinä voidaan mainita Bora Bora -residenssikeskus, josta on tullut näyttämötaidealan merkittävin residenssimahdollisuuksien tarjoaja Tanskassa.

bora-bora.dk

Pääasialliset taiteenalat: tanssi

Nykyinen asuinpaikka: Aarhus, Tanska

 

Katrine Ganer Skaug

Katrine Ganer Skaug. Foto: Helsingborg Konserthus.

MENTORI | musiikki

Katrine Ganer Skaug on Kööpenhaminassa toimiva norjalainen orkesterinjohtaja, jolla on yli 20 vuoden kokemus taiteellisen toiminnan kehittämisestä ja johtamisesta Pohjoismaissa. Hänen laaja kokemuksensa kattaa sekä kokeellisen nykymusiikin kentän että asemansa vakiinnuttaneiden ja julkista tukea nauttivien instituutioiden toiminnan. Katrine Ganer Skaugin tie on kulkenut musisoinnista journalismiin, kulttuuripolitiikkaan, kuratointiin ja festivaalien tuotantoon. Hänen intohimonaan on taidemusiikin tuoreuttaminen sopivissa konteksteissa. Keinoina ovat ennakkoluuloton ohjelmistosuunnittelu, uusien konserttiformaattien kehittäminen sekä siiloutumista ehkäisevien yhteistyösuhteiden solmiminen.

LinkedIn

Pääasialliset taiteenalat: musiikki

Nykyinen asuinpaikka: Kööpenhamina, Tanska

 

Kelli Turmann

Kelli Turmann. Foto: Nordic Baltic Art Center NOBA.

MENTORI | kuvataide, kulttuuriperintö, muotoilu, taidekäsityö

Kelli Turmann on toiminut projektipäällikkönä monissa luovien alojen hankkeissa ja tehnyt yhteistyötä asiantuntijoiden, opiskelijoiden, yrittäjien ja julkisen sektorin edustajien kanssa. Tällä hetkellä hän kehittää Biotoopia-konseptia (Biotoopia.ee), joka yhdistää taiteen, tieteen ja biosfäärin pyrkien siten luomaan uusia ajattelutapoja ja löytämään ratkaisuja biodiversiteetin suojelemiseksi ja ennallistamiseksi. Turmann on luotsannut aiemmin Estonian Design Centren (edc.ee) innovaatio- ja yrittäjyysohjelmaa ja toiminut yrittäjyyskonsulttina Viron taideakatemiassa (artun.ee).

LinkedIn

Pääasialliset taiteenalat: kuvataide, kulttuuriperintö, muotoilu, taidekäsityö

Nykyinen asuinpaikka: Tallinna, Viro

 

Virpi Näsänen

Virpi Näsänen. Foto: Olga Poppius.

MENTORI | kuvataide

Virpi Näsänen toimii tällä hetkellä Suomen Viron-instituutin säätiön asiamiehenä ja on myös aktiivijäsenenä helsinkiläisessä Forum Box -galleriassa ja -taideosuuskunnassa. Näsäsen ammatillinen fokus on taideorganisaatioiden strategisessa suunnittelussa ja taloudellisessa kestävyydessä. Hänellä on syvällistä käytännön johtamiskokemusta pienistä taideyrityksistä, kuten taiteilijamateriaalien maahantuonnista, taidegallerioista ja vedostuspalveluista, sekä Göteborgin 4. kansainvälisestä nykytaidebiennaalista. Virpi Näsänen on opettanut säännöllisesti Taideyliopiston, Aalto-yliopiston ja Helsingin kesäyliopiston kursseilla. Monien suomalaisten tavoin Virpi viettää paljon aikaa maalla ja on syksyisin intohimoinen sienestäjä.

LinkedIn

Pääasialliset taiteenalat: kuvataide

Nykyinen asuinpaikka: Helsinki/Turku

 

 

Katso vastaukset ohjelmistamme yleisimmin esitettyihin kysymyksiin.

 

Huomaathan, että ohjelman kieli on englanti. Sekä hakemukset että loppuraportit tulee lähettää englanniksi.

Hakuaika päättyy klo. 15.59 Suomen aikaa.

Lähetä hakemus >

Lähetä hakemus ja raportoi

Siirry hakemukseesi