Interaktiivinen katsaus

Visualisointi matkoista Pohjois- ja Baltian maissa

Nämä kolme interaktiivista visualisointia näyttävät missä pohjoismaiset ja balttilaiset taiteilijat ja kulttuuritoimijat liikkuvat sen jälkeen kun heille on myönnetty Liikkuvuustukea pohjoismais-balttilaisesta kulttuurialan liikkuvuusohjelmasta.

Voit siirtää kursoria ja tutustua matkojen lukumäärään, lähtö- ja tulomaahaan sekä kulttuurien välisiin yhteyksiin halki maiden ja alueiden.
Voit leikkiä visualisoinneilla ja saada käsitys mihin matkat ovat johtaneet, muun muassa verkostoihin, ideoiden vaihtoon, innovaatioihin ja näyttelyihin.

Visualisoinnit perustuvat kaikkiin myönnettyihin Liikkuvuustukihakemuksiin vuodesta 2009 tähän päivän.

Kulttuuri- ja taideohjelman aikakartta

Oheisen visualisoinnin kautta voit tutustua kaikkiin vuodesta 2013 eteenpäin projekteihin, joille on myönnetty tukea Kulttuuri- ja taideohjelman tukea joko tuotantopainotteisen toimintaan tai osaamisen kehittämiseen.

Visualisoinnilla on kaksi päämäärää. Ensinnäkin aikakartta näyttää yksityiskohtaiset tiedot ja kestot myönnetyistä projekteista. Sitä kautta voi nähdä mitkä projektit ovat käynnissä juuri tällä hetkellä. Toiseksi se antaa käsityksen siitä mitkä maat ja kuinka monta maata on mukana kussakin projektissa.

Kartta on interaktiivinen, joten leiki ja kokeile miten se toimii!

Visualisointien suunnittelusta ja ohjelmoinnista vastaa Koponen + Hildén